We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Lata sześćdziesiąte i pierwsza połowa lat siedemdziesiątych to okres dynamicznego rozwoju tarnowskich Azotów. W maju 1961 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zatwierdził „podstawowe zasady założeń rozbudowy Zakładów Azotowych w Tarnowie”, czyli przekształcenia przedsiębiorstwa w duży kombinat ch... Czytaj więcej
O lokalizacji największych inwestycji przemysłu syntezy chemicznej w Tarnowie zadecydowało kilka istotnych czynników. Kadra techniczna Zakładów posiadała wieloletnie doświadczenie w realizacji prac inwestycyjnych nie tylko w Tarnowie, ale także w innych zakładach chemicznych. Przedsiębiorstwo dysponowało ta... Czytaj więcej
Program o nazwie „Tarnów II” obejmował budowę instalacji wytwarzania acetylenu w procesie półspalania metanu wraz z tlenownią i nową instalacją syntezy amoniaku, nowej wytwórni chloru metodą rtęciową o zdolności 30 tys. ton na rok, budowę wytworni chlorku i polichlorku winylu o zdolności 80 tys. ton ... Czytaj więcej
Budowa „Tarnowa II” była początkiem długotrwałego okresu tzw. „chemii acetylenu” w tarnowskich Azotach, a znamiennym dla niego był fakt, że z wielu nowo projektowanych procesów technologicznych jedynie dwa oparte były na zakupionych za granicą licencjach, a mianowicie wytwórnie acetylenu i akrylonitry... Czytaj więcej
Założenia produkcyjne „Tarnowa II” oparte były na gazie ziemnym wysokometanowym, dostarczanym do fabryki rurociągami ze złóż daszawskich okręgu lwowskiego i okręgu krośnieńskiego oraz na acetylenie otrzymywanym nowoczesną wówczas metodą półspalania gazu wysokometanowego z tlenem.[1] [1] Uchwała Nr ... Czytaj więcej
Budowa „Tarnowa II” rozpoczęła się w kwietniu 1962 roku i realizowana była w systemie generalnego wykonawstwa przez Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu (od 1964 roku Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Chemicznych „Chemobudowa”). Dużą ilość prac, głównie montażowych, wykonywały Most... Czytaj więcej
Zakres prac inwestycyjnych na budowach „Tarnowa” był tak duży, że n.p. na jednej tylko instalacji półspalania należało zabudować 1945 ton specjalistycznej aparatury ze stali węglowej, 140 ton aparatury ze stali stopowej i z aluminium, ponad 2100 ton rurociągów, 1560 ton konstrukcji oraz dziesiąt... Czytaj więcej
17 lipca
1963

Strona tytułowa okolicznościowego wydania „Tarnowskich Azotów” 1963

Strona tytułowa zakładowej gazety „Tarnowskie Azoty” wydanej z okazji resortowej narady pełnomocników do spraw surowców wtórnych organizowanej w dniach 16-17 lipca 1963 roku.... Czytaj więcej
Okres budowy „Tarnowa II” to także rozwój istniejącego w Mościcach od połowy lat trzydziestych Laboratorium Badawczego. W 1963 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Laboratorium Badawczego i Działu Kontroli Jakości po wschodniej stronie fabryki, w pobliżu bramy nr 5. W 1968 roku, już w nowym budynku, zn... Czytaj więcej
Duży zakres prac inwestycyjnych „Tarnowa II” oraz trudności w terminowej ich realizacji, w tym także zmiany w dostarczanym na budowę wyposażeniu, powodowały konieczność wprowadzania licznych modyfikacji i przeróbek, co powodowało opóźnienia. W związku z powyższym pierwotny termin przekazania i... Czytaj więcej
Szczególnie trudnym okresem w realizacji prac inwestycyjnych były lata 1963 i 1964, gdy na placach budów pracowało ponad 2500 pracowników, każdego dnia wykonywano m.in. ponad 400 m3 wykopów, 160 m3murów i fundamentów, kładziono 500 m2 tynków, 300–350 mb kabli elektrycznych, 1000 mb rurociągów, montowano ... Czytaj więcej
Żużel był i jest najpopularniejszym sportem w Tarnowie. Walka na drugim wirażu. Mnóstwo kibców … większość z nich jeszcze na starej, drewnianiej trybunie. Żużlowcy Unii trzykrotnie (w latach 1959, 1966 i 1970) awansowali nawet na krótko do I ligi. Na torze Unii rozegrano również kilka meczów mi... Czytaj więcej
Drużyna piłkarska ZKS Unia przed meczem decydującym o wejściu do II ligi w 1964 roku. Po awansie w 1957 roku piłkarze „Unii” długo miejsca w II lidze nie zagrzali, zaledwie na 4 sezony. Awansowali do II ligi ponownie i znów na krótko w 1967 roku. Ponowny awans nastąpił w 1976 roku, na trzy sezony.[1] &nbs... Czytaj więcej
W okresie budowy i uruchmiania obiektów „Tarnowa II” stan załogi Azotów w stosunku do zatrudnienia ogółem na terenie Tarnowa szacowano aż na 18%, a w samym tarnowskim przemyśle nawet na około 32%.[1]   [1]  G. Zyder, Tarnowskie Azoty w dwudziestoleciu Polski Ludowej, Tarnów 1964, s. 48, maszy... Czytaj więcej
Wzorem Księgi Pamiątkowej Państwowej Fabryki Związków Azotowych na początku lat 50-tych XX wieku założono Księgę Pamiątkową Zakładów Azotowych.... Czytaj więcej
Do Księgi Pamiątkowej Zakładów Azotowych wpisali się między innymi dzienikarze z kilkunastu ogólnopolskich mediów – uczestnicy „ogólnopolskiej konferencji prasowej” zorganizowanej przez tarnowskie Azoty... Czytaj więcej
W 1964 roku Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Zjednoczenie Przemysłu Syntezy Chemicznej przyznały tarnowskim Azotom na kolejną 5-latkę (lata 1966-1970) kwotę 4.707 mln złotych.[1] W 1965 roku dla wykonania poważnych zadań, które stały przed przemysłem azotowym w Polsce, tarnowskie Azoty weszły w skład ... Czytaj więcej
Budowniczym „Tarnowa II” bardzo dała się we znaki zima 1965 roku. Z powodu wysokich zasp i problemów komunikacyjnych wielu pracowników z podtarnowskich miejscowości nie mogło się dostać się do pracy, co spowodowało wstrzymanie niektórych prac montażowych na obiektach.[2]   [1] Osiągnięci... Czytaj więcej
W 1964 roku, w celu jak najlepszego przygotowania do rozruchów nowopowstających instalacji, utworzono Dział Głównego Inżyniera Rozruchu Technologicznego obiektów „Tarnów II”. Dział koordynował sprawy szkolenia załogi, opracowywania instrukcji technologicznych oraz udziału w rozruchu wszystkich specjali... Czytaj więcej
Rok 1965 to nie tylko dalszy ciąg intensywnej budowy i montażu instalacji, ale okres przeprowadzania rozruchów i przekazywania ich do eksploatacji. Pierwsze obiekty „Tarnowa II” zostały oddane do użytku w grudniu 1965 roku. Uruchomiono wówczas wysokowydajną tlenownię, nowy układ zasilania elektrycznego, ro... Czytaj więcej
Zakładowy Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego SOWI (późniejsze ZWRI) wykonywał inwestycje nie tylko na terenie samej fabryki, ale i na osiedlu przyfabrycznym, m.in. nowy gmach Zakładowego Domu Kultury, trybuny na stadionie „Unii”, czy budynek szkoły „tysiąclatki” w Mościcach... Czytaj więcej
Okres budowy „Tarnowa II” to również kolejna intensyfikacja produkcji „starego” amoniaku i produkcji nawozów azotowych. W wytwórni amoniaku kontynuowano inwestycje lat pięćdziesiątych poprzez wybudowanie IV rozkładni metanu, dwóch jednostek tzw. mycia miedziowego i przebudowanie wnętrza reakt... Czytaj więcej
W wyniku inwestycji „Tarnowa II” produkcję nawozów azotowych zwiększono trzykrotnie w stosunku do roku 1960, a 8-krotnie w stosunku do 1948 (z 81 tys. w masie nawozowej w 1948 do 660 tys. ton w roku 1970).    ... Czytaj więcej
Widok wytwórni nawozów od strony wschodniej. W budowie jedna z wież granulacyjnych.... Czytaj więcej
Odbioru pierwszych obiektów „Tarnowa II” dokonała Komisja Rządowa pod przewodnictwem wiceministra Przemysłu Chemicznego Bronisława Tabana w grudniu 1965 roku. Rok ten, podobnie jak 1957, określano „rokiem wielkich uruchomień”.      ... Czytaj więcej
Znaczna rozbudowa Zakładów w okresie inwestycji „Tarnowa II” wymagała zwiększenia zatrudnienia, inwestycji socjalno-bytowych rosnącej załogi oraz rozwoju infrastruktury przyfabrycznego osiedla. Azoty, podobnie jak przed wojną, pełniły rolę miastotwórczą, a dzięki znacznym środkom finansowym nadawały ... Czytaj więcej
Realizacja inwestycji „Tarnowa II” wymagała, obok budowy nowych i rozbudowy istniejących wytwórni, znacznej rozbudowy infrastruktury zakładowej i szeregu obiektów pomocniczych. W okresie powstawania wytwórni „Tarnowa II” wybudowano m.in. nową stację uzdatniania wody specjalnie dla potrzeb nowych instala... Czytaj więcej
Po przekazaniu z końcem 1965 do rozruchu i do wstępnej eksploatacji instalacji wchodzących w skład etapu pierwszego „Tarnowa II” ekipy budowlano-montażowe rozpoczęły realizację prac na instalacjach stanowiących drugi etap budowy kompleksu. Były to drugie liniepółspalania, PCW i akrylonitrylu, w większo... Czytaj więcej
Równocześnie z nowymi inwestycjami, w „starych” Zakładach modernizowano istniejące instalacje. W 1961 roku uruchomiono IV ciąg syntezy metanolu o zdolności 1800 ton na rok. Po modernizacji pozostałych ciągów zdolność całej wytwórni osiągnęła 10 tys. ton metanolu rocznie. W nowo wybudowanym obiekcie ... Czytaj więcej
Dziś komputer, a jeszcze do niedawna maszyna do pisania stanowiła nieodłączny element pracy pracownika umysłowego…... Czytaj więcej
Na pierwszym planie garaże przy ulicy Langiewicza, w głębi jeden z nowych bloków mieszkalnych w Mościcach. Przełomowym momentem dla budownictwa mieszkaniowego, nie tylko dla Mościc, ale i dla całego Tarnowa było powołanie do życia w 1959 roku pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka. [1] Spółdzi... Czytaj więcej
W lipcu 1966 roku rozpoczęto rozruch pierwszej jednostki półspalania metanu,  najważniejszej wówczas inwestycji rodzimego przemysłu chemicznego.[1]   [1] Acetylen już w gazie, „Tarnowskie Azoty” nr 95, 14.07.1966, s. 1.  ... Czytaj więcej
W latach 1962-1965 w Zakładzie Chloru wybudowano dodatkowo wytwórnię chloropochodnych metanu (produkcja chlorku metylu, chlorku metylenu i chloroformu) o zdolności 4000 ton na rok.[1] Projekt wytwórni chloropochodnych opracowano w Biurze Projektów „Prosynchem” w Gliwicach i w zakładowym Biurze Projektów w o... Czytaj więcej
W latach 60-tych XX wieku tarnowskie Azoty były monopolistą w dziedzinie produkcji katalizatorów dla przemysłu azotowego, zaspokajając potrzeby krajowe, a niewielkie partie wysyłając także na eksport. W 1974 roku uruchomiono produkcję katalizatora miedziowego do konwersji tlenku węgla, a w 1976 roku katali... Czytaj więcej
Projekty nowej wytwórni saletry amonowej i saletrzaku metodą wieżową o zdolności produkcyjnej saletrzaku 1800 ton na dobę opracował „Prosynchem” z Gliwic. Budowę realizowano w dwóch etapach. W 1963 roku doszło do rozruchu pierwszego ciągu instalacji do produkcji saletrzaku o zdolności 750 ton na dobę.... Czytaj więcej
W kwietniu 1967 roku wyprodukowano pierwsze 30 ton polichlorku winylu, tworzywa sztucznego używanego m.in. do produkcji wykładzin podłogowych, rur i folii. Budowę wytwórni w oparciu o dokumentację i technologię opracowaną przez projektantów Zakładu Projektowania Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, o zdoln... Czytaj więcej
Artykuł pod tytułem ” Z Tarnowa polichlorek winlu” opublikowany w specjalnym numerze informatora Zjednoczenia Przemyzłu Azotowego na Międzynarodowe Targi Poznańskie w 1966 roku.... Czytaj więcej
Azoty wspierały także rozwój komunikacji miejskiej, która mozolnie dostosowywała tabor i częstotliwość kursów do Mościc. W 1966 roku wybudowano zajezdnię dla autobusów MPK w Mościcach.[1] Azoty zafundowały i zamontowały miastu także zadaszone przystanki autobusowe[2], a Zakładowe Biuro Projektów zapro... Czytaj więcej
W okresie inwestycji „Tarnowa II” intensyfikowano również elektrolizę Billitera i elektrolizę rtęciową. W związku z zapotrzebowaniem Zakładu Polichlorku Winylu na wodór i chlor podjęto decyzję o budowie drugiej jednostki elektrolizy rtęciowej. Dokumentację techniczną, w oparciu o elektrolizery... Czytaj więcej
5 września
1967

Pierwsza tona akrylonitrylu z Tarnowa 1967

W latach 60 XX wieku przed przemysłem chemicznym postawiono zadanie rozwoju produkcji włókien syntetycznych na wysokim poziomie, głównie po to, aby ograniczyć import wełny. W dużym stopniu zadanie to spełniać miał akrylonitryl stosowany jako monomer m.in. do produkcji sztucznej wełny – anilany. Budowa... Czytaj więcej
Na zdjęciu uczestnicy XII Centralnego Międzynarodowego Rajdu Przyjaźni Szlakami Lenina zorganizowanego na południu Polski w 1967 roku. Zawitali oni także do Tarnowa.... Czytaj więcej
1 stycznia
1968

Reklama gazety „Tarnowskie Azoty” 1968

Pod koniec lat 60 XX wieku zakładowa gazeta „Tarnowskie Azoty” ukazywała się w nakładzie 7000 egzemplarzy jako „Organ Samorządu Robotniczego Zakładów Azotowych”…... Czytaj więcej
Rozbudowa Zakładów niosła ze sobą konieczność inwestycji w ochronę środowiska. Uruchomienie w Tarnowie dużego kompleksu produkcji organicznej uświadomiło potrzebę pilnego rozwiązania problemów ściekowych. Już w fazie prac budowlanych prowadzonych na terenie przyszłej Wytwórni Kaprolaktamu analizowan... Czytaj więcej
Intensyfikacja instalacji kaprolaktamu, chloru, a także cyjanowodoru oraz trudności w zabezpieczeniu kwasu siarkowego z zakupów dla tych instalacji, były powodem podjęcia decyzji o budowie w Tarnowie wytwórni kwasu siarkowego. Budowę wytwórni o zdolności 100 tys. ton na rok zakończono w grudniu 1969 roku, a r... Czytaj więcej
Po zakończeniu inwestycji „Tarnowa II” i  uruchomieniach głównych instalacji nowego kompleksu produkcyjnego, w tarnowskich Azotach wyraźnie wyodrębniły się 4 podstawowe ciągi technologiczne: związków azotowych, związków organicznych pochodnych metanu, związków chlorowych oraz kaprolaktamu.... Czytaj więcej
W momencie uruchamiania pierwszej jednostki półspalania metanu, budowa drugiej była w końcowej fazie. Uruchomienie drugiej jednostki półspalania pozwoliło na rozruch przekazanych już wcześniej do rozruchu drugich linii instalacji wytwórni polichlorku winylu oraz akrylonitrylu... Czytaj więcej
Aż 80 procent aparatury na potrzeby wytwórni „Tarnowa II” wykonał miejscowy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej – ZBACh (do 1960 roku Wydział Mechaniczny). W 1963 roku ZBACh rozpoczął eksport aparatury chemicznej na większą skalę do krajów socjalistycznych, ale także m.in. do Turcji i Szwajcarii. Pod k... Czytaj więcej
W latach sześćdziesiątych zmodernizowano elektrolizę Billitera. W wyniku zastosowania elektrod falistych zintensyfikowano zdolność instalacji z 2600 do 5200 ton chloru rocznie. Po uruchomieniu produkcji chloru w oparciu o metodę elektrolizy rtęciowej, stara instalacja straciła na znaczeniu, ponieważ zdolno... Czytaj więcej
Budynek Nowego Kasyna użyczał swoich pomieszczeń dla Zakładowego Domu Kultury do czasu oddania do użytku w 1971 roku nowego, imponującego gmachu przy ulicy Traugutta.... Czytaj więcej
Produkowany w Tarnowie akrylonitryl był podstawowym półproduktem dla łódzkiej Anilany. Była to jedyna instalacja tego typu w Polsce i jedna z nielicznych w Europie.  ... Czytaj więcej
W 1962 roku wybudowano w Tarnowie instalację kwasu azotowego półciśnieniowego o zdolności 100 ton na dobę, w której po raz pierwszy w kraju wprowadzono pianowy system absorpcji tlenków azotu. Od 1964 roku sukcesywnie włączano do eksploatacji instalację kwasu azotowego średniociśnieniowego, składającą ... Czytaj więcej
31 lipca
1969

Strona tytułowa „Tarnowskich Azotów” 1969

A oto dowód na to, że tarnowskie Azoty wizytowała sama … Walentina Tierieszkowa, nazywana „pierwszą damą kosmosu”.... Czytaj więcej
Okres inwestycji „Tarnowa II” to nie tylko boom inwestycyjny i techniczny, ale także nienotowany dotąd wzrost zatrudnienia. W 1964 roku, w związku z postępującymi robotami na budowach „Tarnowa II”, Azoty zgłaszały zapotrzebowanie na ok. 2000 pracowników, w tym aparatowych do obsługi maszyn i urządzeń... Czytaj więcej
W latach 70-tych było na terenie tarnowskich Azotów kilka kiosków ogólnospożywczych. Jak widać, było to za mało dla ponad 12-tysięcznej załogi.... Czytaj więcej
1 maja
1970

Pochód 1-majowy w Mościcach

W „Święto Pracy” (1 maja) sprzed bramy głównej i budynku administracji Zakładów Azotowych na ul. Lipowej wyruszały liczne kolumny pracowników z hasłami, transparentami i czerwonymi i białoczerwonymi „szturmówkami”. Na czele kierownictwo przedsiębiorstwa , władze partyjne i związkowe. W centrum T... Czytaj więcej
Lata PRL-u kojarzą się nieodłącznie z kilkoma hasłami-symbolami, m.in. „1 maja”, „Dzień Kobiet”, „czyn społeczny”. Nie brakowało takich akcentów również w Mościcach.... Czytaj więcej
Początkiem nowego etapu w rozwoju w tarnowskich Azotów było uruchomienie produkcji policzterofluoroetylenu (PTFE) o nazwie handlowej Tarflen.  Zespół Zakładu Badawczego opracował najpierw technologię wytwarzania półproduktów: freonu i czterofluoroetylenu, a następnie policzterofluoroetylenu. Produkcję te... Czytaj więcej
A tutaj niespodzianka.  W  laboratoriach Azotów pracowały i w dalszym ciagu pracują głównie kobiety-laborantki…... Czytaj więcej
Zakład Półspalania i Amoniaku posiadał 4 podstawowe wytwórnie: tlenownię z trzema jednostkami, półspalanie metanu, rozfrakcjonowanie gazu syntezowego składające się z trzech jednostek oraz syntezę amoniaku składającą się z trzech jednostek syntezy wg projektu rodzimego Biura Projektów (każda o zdolno... Czytaj więcej
1 maja
1971

Pochód 1-majowy 1971

Na fotografii sportowcy Unii Tarnów na ulicy Krakowskiej... Czytaj więcej
Na fotografii ulica Traugutta w Mościcach. Na pierwszym planie budynek komendy miejskiej milicjii obwatelskiej (obecnie policji), po prawej fragment placu przy nowym Domu Kultury. Dalej bloki osiedla.... Czytaj więcej
6 czerwca
1971

Plakat reklamujący obchody „Dnia Chemika” 1971

Branżowy Dzień Chemika, organizowany w Tarnowie od 1964 roku przypadał na początek czerwca  ... Czytaj więcej
Duży wzrost zapotrzebowania na parę i energię elektryczną wynikający z poważnej rozbudowy Zakładów, był powodem przystąpienia do rozbudowy elektrociepłowni EC II. Podczas inwestycji w ramach „Tarnowa II” elektrociepłownię wyposażono w dwa kolejne kotły parowe oraz dwie turbiny upustowo-przeciwprężn... Czytaj więcej
„Monopolista na rynku nie martwi się o zbyt. Tak jest z tarnowskim suspensyjnym polichlorkiem winylu. Podstawowe zadanie tarnowskiego producenta to pokrycie w całości zapotrzebowania krajowego, które co roku jest większe. Niebagatelną rolę odgrywa również eksport” – czytamy m.in. w artykule.... Czytaj więcej
W historii tarnowskich Azotów nowe instalacje zastępowały wysłużone. Tak było m.in. z instalacją chloranu wapnia, tzw. herbatoksu, używanego do zwalczania chwastów.... Czytaj więcej
Na fotografii makieta tarnowskich Azotów wykonana w 1963 roku. Biała linia odznacza przedwojenną część fabryki. Po prawej stronie od tej linii wytwórnie „Tarnowa II”. Obszar fabryki zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do stanu sprzed II wojny światowej.... Czytaj więcej
W ramach inwestycji „Tarnowa II” zaplanowano również rozbudowę zdolności produkcyjnych kaprolaktamu do 20 tys. ton na rok wraz z instalacjami wytwarzającymi półprodukty: kwas siarkowy i azotyn amonowy oraz przerabiającymi ubocznie powstający przy produkcji kaprolaktamu siarczan amonu.... Czytaj więcej
Na fotografii popularny przed laty „Świerczkowiak” przy ulicy Czerwonych Klonów.... Czytaj więcej
Pracownik straży przemysłowej sprawdza towar przed opuszczeniem bram fabryki. Nawozy sztuczne kupowano przez gminne spółdzielnie w całej Polsce.... Czytaj więcej
Budowa „Tarnowa II”, rozbudowa już istniejących instalacji, a następnie tzw. zmiana bazy, spowodowały prawie siedmiokrotny przyrost wartości produkcji w stosunku do roku 1960, licząc w cenach porównywalnych. Tarnowskie Azoty stały się przedsiębiorstwem przynależnym do ścisłej czołówki firm w branży ... Czytaj więcej
Na początku lat sześćdziesiątych przy Zakładach Azotowych istniały: Technikum Chemiczne, Technikum dla pracujących, Zasadnicza Szkoła Chemiczna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących i Państwowa Szkoła Techniczna. W 1964 roku wszystkie w/w szkoły połączono w Zespół Szkół Zawodowych (następnie... Czytaj więcej
Widok od strony południowej. Na pierwszym planie hala ZBACh, dalej wytwórnia saletry wapniowej... Czytaj więcej
W 1969 roku oddano do użytku drugą linię wytwórni polichlorku winylu o zdolności produkcyjnej 40 tys. ton. Rozruch instalacji drugiej linii akrylonitrylu o zdolności 8 tys. ton rocznie rozpoczął się w pierwszym kwartale 1970 roku. Rok 1972, kiedy zakończono modernizację pierwszej jednostki półspalania, uzn... Czytaj więcej
W latach 1969–1972 realizowano prace modernizacyjne na obu jednostkach półspalania.  M.in. zmieniona została konstrukcja palników krakingowych oraz aparatura regulacyjno-pomiarowa. Zmiany wdrożone na pierwszej jednostce, która znajdowała się od ponad dwóch lat w eksploatacji, znacznie poprawiały osiągane... Czytaj więcej
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Azoty największe nakłady, poza sferą produkcyjną, przeznaczały na budowę obiektów sportowych. W 1965 roku rozpoczęto budowę ośrodka sportowego w skład, którego miały wejść kryta pływalnia, hala sportowa oraz sztuczne lodowisko, a także stadion lekkoatle... Czytaj więcej
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych dokonano zmiany bazy surowcowej Azotów. W Tarnowie brakowało gazu do syntezy amoniaku, ponieważ produkcja czterech małych rozkładni metanu, 6 generatorów gazu wodnego oraz gaz resztkowy praktycznie z jednej jednostki półspalania zapewniały jedynie produkcję 670 ton ... Czytaj więcej
W celu zmiany bazy surowcowej zdecydowano o zakupie dużej rozkładni metanu z parą wodną na katalizatorze niklowym, o zdolności 500 ton na dobę w przeliczeniu na amoniak. Jednostka ta otrzymała kolejny numer rozkładni nr 5, a potocznie nazywana była „zmianą bazy”.    ... Czytaj więcej
Nowa baza surowcowa ruszyła we wrześniu 1973 roku, a jej uruchomienie spowodowało zasadniczą zmianę w produkcji amoniaku poprzez zaprzestanie jego wytwarzania na bazie gazu generatorowego z koksu. Przestarzałe generatory do produkcji gazu z koksu, jedna z najważniejszych instalacji przedwojennych „Mościc”, ... Czytaj więcej
W 1973 roku produkcja tarnowskich Azotów była 26-krotnie wyższa w stosunku do stanu z 1938 roku[1], a początkowo zajmowany przez przedsiębiorstwo obszar 130 ha rozrósł się w połowie lat sześćdziesiątych do 340 ha (w tym 83 ha samego „Tarnowa II”).   [1] T. Białas, Z. Szymanowski, Mościce. Dalsze ... Czytaj więcej
Lata sześćdziesiąte przyniosły tarnowskim chemikom sukcesy  w usprawnianiu technologii kaprolaktamu. Po rozruchu instalacji w 1957 roku, jej zdolność projektowa 4000 ton została osiągnięta, a następnie nieznacznie przekroczona do 4252 ton na rok.[1] W cztery lata później zwiększono moc instalacji już do... Czytaj więcej
8 marca
1974

Obchody Dnia Kobiet 1974

W latach PRL Dzień Kobiet w zakładach pracy był obchodzony obowiązkowo. Nie inaczej było w tarnowskich Azotach, a panie otrzymywały nie tylko goździki, ale i inne upominki.... Czytaj więcej
Budowę hali lodowiska w Mościcach, która miała trwać cztery lata, rozpoczęto w czerwcu 1969 roku.[1] Budowa, którą kilkakrotnie wstrzymywano i wznawiano, wkroczyła w decydującą fazę dopiero w sierpniu 1987 roku. Halę wstępnie oddano do użytku we wrześniu na koncert zespołu „Mazowsze” w czasie głó... Czytaj więcej
W okresie „Tarnowa II” inwestowano w infrastrukturę, w tym w stadion główny, żuzlowo-piłkarski. W 1971 roku wykonano oświetlenie stadionu Unii. Imponujące jupitery, których pozazdrościć mogły większe miasta, wykonały Zakłady Metalowe w Skarżysku-Kamiennej.[1] Pierwszej próby oświetlenia ... Czytaj więcej
Nowa wytwórnia gazu syntezowego radykalnie unowocześniła metodę produkcji amoniaku... Czytaj więcej
12 kwietnia
1975

Akt nadania sztandaru 1975

W 1975 roku Miejska Rada Narodowa w Tarnowie nadała tarnowskim Azotom sztandar „ufundowany przez społeczeństwo Miasta Tarnowa jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia Załogi i Kierownictwa w dziedzinie polskiej chemii oraz za szczególne zasługi w społecznym, gospodarczym i kulturalnym rozwoju Ziemi Tarn... Czytaj więcej
Od chwili uruchomienia instalacji kaprolaktamu w 1957 roku trwały prace badawcze personelu inżynieryjno-technicznego Azotów we współpracy z m.in. Instytutem Chemii Przemysłowej nad uruchomieniem i udoskonaleniem produkcji poliamidu – polimeru e-kaprolaktamu, tworzywa mającego wszechstronne zastosowanie. Opraco... Czytaj więcej
W latach 70-tych podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej do tej pory w skali półtechnicznej instalacji przetwórstwa polichlorku winylu. Dzięki temu uruchomiono produkcję poszukiwanych przez rolnictwo rur drenarskich i rur technicznych z PCW. Z końcem 1975 roku dokonano w wydziale przetwórstwa PCW rozruchu... Czytaj więcej
Już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zaczęto notować pogarszającą się sytuację kadrową. Głównymi przyczynami odchodzenia pracowników były stosunkowo niskie zarobki, konkurencyjność innych firm, a także trudne warunki pracy. Problemem stawała się także wzrastająca absencja chorobowa. Inny... Czytaj więcej
Karta pocztowa wydana przez Pocztę Polską. Fotografia pochodzi z corocznych obchodów Dnia Chemika Nowa era dla mościckiej kultury zaczęła się wraz z budową nowego gmachu Zakładowego Domu Kultury przy ulicy Traugutta, którą rozpoczęto w 1966 roku. Inwestycja była przedsięwzięciem imponującym. Budynek otr... Czytaj więcej
Koniec lat siedemdziesiątych, to również inwestycje w przetwórstwo tarflenu, które zlokalizowano w pustej hali starej centrali chłodniczej za budynkiem magazynu głównego. W czerwcu 1979 roku w Wydziale Przetwórstwa Tarflenu rozpoczął się rozruch dwóch nowoczesnych wytłaczarek do produkcji prętów i rur t... Czytaj więcej
Na pierwszym planie hala ZBACh, dalej budynek Dyrekcji Technicznej, po prawej budynek starego laboratorium oraz przychodnia lekarska. W głębi wieża kościoła w Mościcach.... Czytaj więcej
W połowie lat siedemdziesiątych Azoty produkowały około 148 wyrobów i półfabrykatów chemicznych. Udział nawozów w produkcji ogółem wynosił 18%, podczas gdy przed wojną 95%.[1] Jednocześnie przedsiębiorstwo wytwarzało 4,3% produkcji resortu chemicznego w Polsce i prawie 50% wartości produkcji wszystkic... Czytaj więcej
Najbardziej uroczystym momentem w corocznym święcie załogi Azotów była dekoracja grupy zasłużonych pracowników i jubilatów.... Czytaj więcej
W 1963 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Laboratorium Badawczego i Działu Kontroli Jakości po wschodniej stronie fabryki, w pobliżu bramy nr 5. W 1968 roku, już w nowym budynku, znalazły się pomieszczenia laboratoryjne, pracownie, hala technologiczna i komórka kontroli technicznej.[1] Zakład Badawczy zatr... Czytaj więcej
W latach 70-tych zwiększano inwestycje w ochronę środowiska. Do największych z nich należała budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków, którą rozpoczęto w 1973 roku. I etap Grupowej oczyszczalni dla biologicznego oczyszczania ścieków z Azotów i miasta Tarnowa, popularnie nazywanej „GOŚ-ką” oddano do eks... Czytaj więcej
Na fotografii górują wieże granulacji nawozów oraz kominy dwóch elektrociepłowni, starej EC I (na bliższym planie) oraz nowej EC II (w głębi)... Czytaj więcej
167 wpisów w kategorii Budowa Tarnowa II