We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
„Wszelkie zaburzenia w gospodarce wodno-ściekowej to nie tylko zatrucie rzek, ale również kłopoty Zakładów położonych w dolnym biegu Dunajca. Dlatego też w ciągu ostatnich kilku lat nie budowano instalacji bez obiektów oczyszczania ścieków. Nie rozwiązują one całkiem sprawy, ale zmniejszają znacz... Czytaj więcej
2 wpisów w archiwum