Budowa ? wieży granulacyjnej nawozów

W wyniku inwestycji „Tarnowa II” produkcję nawozów azotowych zwiększono trzykrotnie w stosunku do roku 1960, a 8-krotnie w stosunku do 1948 (z 81 tys. w masie nawozowej w 1948 do 660 tys. ton w roku 1970).