We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Zakładowy Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego SOWI (późniejsze ZWRI) wykonywał inwestycje nie tylko na terenie samej fabryki, ale i na osiedlu przyfabrycznym, m.in. nowy gmach Zakładowego Domu Kultury, trybuny na stadionie „Unii”, czy budynek szkoły „tysiąclatki” w Mościcach... Czytaj więcej
Okres budowy „Tarnowa II” to również kolejna intensyfikacja produkcji „starego” amoniaku i produkcji nawozów azotowych. W wytwórni amoniaku kontynuowano inwestycje lat pięćdziesiątych poprzez wybudowanie IV rozkładni metanu, dwóch jednostek tzw. mycia miedziowego i przebudowanie wnętrza reakt... Czytaj więcej
W wyniku inwestycji „Tarnowa II” produkcję nawozów azotowych zwiększono trzykrotnie w stosunku do roku 1960, a 8-krotnie w stosunku do 1948 (z 81 tys. w masie nawozowej w 1948 do 660 tys. ton w roku 1970).    ... Czytaj więcej
Widok wytwórni nawozów od strony wschodniej. W budowie jedna z wież granulacyjnych.... Czytaj więcej
4 wpisów w archiwum