We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Realizacja inwestycji „Tarnowa II” wymagała, obok budowy nowych i rozbudowy istniejących wytwórni, znacznej rozbudowy infrastruktury zakładowej i szeregu obiektów pomocniczych. W okresie powstawania wytwórni „Tarnowa II” wybudowano m.in. nową stację uzdatniania wody specjalnie dla potrzeb nowych instala... Czytaj więcej
Po przekazaniu z końcem 1965 do rozruchu i do wstępnej eksploatacji instalacji wchodzących w skład etapu pierwszego „Tarnowa II” ekipy budowlano-montażowe rozpoczęły realizację prac na instalacjach stanowiących drugi etap budowy kompleksu. Były to drugie liniepółspalania, PCW i akrylonitrylu, w większo... Czytaj więcej
Równocześnie z nowymi inwestycjami, w „starych” Zakładach modernizowano istniejące instalacje. W 1961 roku uruchomiono IV ciąg syntezy metanolu o zdolności 1800 ton na rok. Po modernizacji pozostałych ciągów zdolność całej wytwórni osiągnęła 10 tys. ton metanolu rocznie. W nowo wybudowanym obiekcie ... Czytaj więcej
3 wpisów w archiwum