We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Sztandarowy mościcki nawóz nitrofos zastąpiono z czasem, częściowo ze względów technologii wytwarzania, częściowo ze względów handlowych, saletrzakiem, nawozem również saletrzano-amonowym mieszanym jednak nie z mączką fosforytową, lecz wapniową. W latach pięćdziesiątych spośród nawozów produkowan... Czytaj więcej
1 wpisów w archiwum