We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
1 sierpnia
1933

Powstanie Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych

1 sierpnia 1933 roku doszło do połączenia PFZA Chorzów i PFZA Mościce w jedno skomercjalizowane przedsiębiorstwo własności Skarbu Państwa pod firmą Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach (ZFZA). Nowocześniejsze „Mościce” stwarzały konkurencję dla „Chorzowa̶... Czytaj więcej
Po zjednoczeniu fabryk w Mościcach i Chorzowie Zjednoczone Fabryki podjęły na szeroką skalę prace związane z propagandą rozwoju konsumpcji nawozów sztucznych. Zreorganizowano na terenie kraju sieć zbytu nawozów i innych produktów chemicznych poprzez uworzenie ponad 1300 punktów sprzedaży. Przeprowadzano s... Czytaj więcej
2 sierpnia
1933

Strona tytułowa pisma Plon – luty 1936

Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie w ramach akcji promocyjnej rozpoczęły wydawać pismo „Plon”, poświęcone promocji wyrobów chemicznych i popularyzacji tego sektora gospodarki. Gazeta wychodziła, do czasu wybuchu wojny w 1939 roku, w dość dużym nakładzie 150 tys. egzemplarzy... Czytaj więcej
6 wpisów w archiwum