Polski przemysł chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki w naszym kraju. To przemysł przyszłości, który posiada jednocześnie bogatą przeszłość i znaczący dorobek kilku pokoleń. Celem Wirtualnego Muzeum Polskiego Przemysłu Chemicznego jest przedstawienie tego dorobku. Inicjatorem powstania Muzeum jest oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Tarnowie oraz Grupa Azoty S.A. – największy koncern chemiczny w Polsce. To tutaj w podtarnowskich Mościcach, w Państwowej Fabryce Związków Azotowych, rodził się w okresie międzywojennym polski przemysł nawozowy.

Zależało nam, aby wirtualne muzeum nie było surowym, encyklopedycznym zapisem historii polskiej chemii, ale opisem najważniejszych wydarzeń wzbogaconych o jak najbogatszy materiał fotograficzny. Naszym zamierzeniem jest przedstawienie całej branży chemicznej w Polsce od jej początków po wyzwoleniu w 1918 roku do czasów obecnych. Przedsiębiorstw dużych, ale także tych mniejszych, w tym już nieistniejących, a mających znaczenie dla rozwoju przemysłu chemicznego w okresie niemal 100 lat.

Chcemy by przekaz Wirtualnego Muzeum Polskiego Przemysłu Chemicznego był czytelny i wiarygodny i mógł trafić do wszystkich odbiorców. Również, a może przede wszystkim do młodego pokolenia. Muzeum będzie sukcesywnie rozbudowywane i udoskonalane. Liczymy na Państwa wsparcie i cenne uwagi.

  • Wybierz okres historii