We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Zakładowe elektrociepłownie, nowsza EC II oraz pracująca jeszcze w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wysłużona EC I emitowały największe ilości pyłów i gazów spalinowych. Niezwykle ważne dla ochrony środowiska były inwestycje w zakładowej elektrociepłowni rozpoczęte w 1988 roku. W planie była wym... Czytaj więcej
2 wpisów w archiwum