We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
7 października
1990

Msza święta pod budynkiem administracji 1990

7 października 1990 roku odprawiono mszę świętą pod budynkiem administracji Zakładów Azotowych. Mszę celebrował ks. bp. Piotr Bednarczyk. W czasie uroczystości, która zgromadziła tłumy pracowników Azotów i mieszkańców Mościc, poświęcono sztandar zakładowy i replikę  tablicy upamiętniającej otwa... Czytaj więcej
7 października
1990

Msza święta pod budynkiem administracji Azotów 1990

  Msza Święta odprawiona przed budynkiem administracji była wydarzeniem symbolicznym,  ukoronowaniem powrotu do korzeni przedwojennych Mościc.  Przed repliką tablicy upamiętniającej otwarcie PFZA w Mościcach ksiądz biskup Piotr Bednarczyk oraz ówczesny Naczelny Dyrektor Azotów Andrzej Kasznia.... Czytaj więcej
  21 lutego 1991 roku podpisano w Warszawie akt przekształcenia Zakładów Azotowych w Tarnowie z Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową Spółkę Akcyjną ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Spółka została zarejestrowana z dniem 1 marca 1991.  ... Czytaj więcej
Od początku 1992 roku tarnowskie Azoty przygotowywały się do uruchomienia wytwórni zdobywających sobie coraz większą popularność w kraju okien z polichlorku winylu. W połowie 1992 roku w Mościcach montowano hale produkcyjne i zaplecze dla wytwórni. Profile, zapowiadany szlagier handlowy Zakładu Polichlork... Czytaj więcej
  Jesienią 1990 roku rozpoczęto prace przy budowie nowoczesnej wytwórni siarczanu amonu, zaprojektowanej przez zakładowe Biuro Projektów. Instalację uruchomiono w listopadzie 1992 roku uzyskując produkt wysokiej jakości.[1] Zakładowa gazeta „Tarnowskie Azoty” donosiła, że doskonale sprzedaje się n... Czytaj więcej
Najbardziej okazały budynek tarnowskich Azotów, powstały w drugiej połowie lat 30-tych XX wieku do dziś pełni funkcję administracyjno-biurową.  W 1997 roku przeprowadzono jego remont.... Czytaj więcej
  W 1993 roku zaadaptowano część obiektów w wytwórni amoniaku, gdzie miejsce znalazł wydział produkcji ciekłego dwutlenku węgla.[1] Do rozruchu technologicznego instalacji do produkcji CO2 doszło latem 1993 roku. Uruchomienie instalacji miało nie tylko wymiar biznesowy (produkt znajduje odbiorców w ... Czytaj więcej
Na pierwszym planie widoczna rozkładnia metanu, po lewej fragment drogi głównej... Czytaj więcej
  W latach dziewięćdziesiątych konieczna okazała się modernizacja wytwórni amoniaku. Od 1992 roku czyniono starania o zakupienie z węgierskich zakładów Varpalota wyłączonej z eksploatacji w 1989 roku jednostki syntezy amoniaku o zdolności 500 ton na dobę, którą ostatecznie sprowadzono do Tarnowa.... Czytaj więcej
  Połowa lat dziewięćdziesiątych to nie tylko okres restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ale również przystosowania do zaostrzających się wymagań rynkowych. W lipcu 1994 roku Zakłady Azotowe jako drugie przedsiębiorstwo w Polsce zadeklarowały przystąpienie do programu „Responsible Care” („Odpowie... Czytaj więcej
Tak widziano główne kierunki rozwoju tarnowskich Azotów w roku 1993... Czytaj więcej
  Większość produkowanego w Tarnowie politetrafluoroetylenu (Tarflenu) była w dalszym ciągu przetwarzana na szeroką gamę wyrobów gotowych jak: folie, uszczelnienia, części maszyn. Zainteresowanie wyrobami tarflenowymi na tyle wzrastało, że na początku lat 90-tych planowano rozbudowę jego przetwórstw... Czytaj więcej
Okna i profile z polichlorku winylu produkowane w tarnowskich Azotach święciły swoje największe triumfy w połowie lat 90-tych. Okna produkowane w systemie „Panorama”, w oparciu o licencję i technologię zakupioną w austriackiej firmie Actual w 1993 roku otrzymały „brązowy kask” na targach „Okna ... Czytaj więcej
  Na fotografii granulacja wieżowa nawozów tzw. prilling. W połowie lat 90-tych tarnowskie Azoty produkowały ponad 600 tysięcy ton nawozów azotowych rocznie.... Czytaj więcej
  Od początku lat dziewięćdziesiątych modernizowano w Tarnowie technologię i poprawiano jakość kaprolaktamu. Uruchomienie dwustopniowego przegrupowania Beckmanna w wrześniu 1993 roku radykalnie poprawiło jakość produktu. W grudniu tego samego roku, po zmodernizowaniu instalacji płatkowania kaprolakta... Czytaj więcej
  Budowa nowej wytwórni polioksymetylenu (Tarnoformu) rozpoczęta w 1989 roku, nie miała szczęścia. Zmiany w kraju, ograniczenia w kredytowaniu zagranicznym, a także trudności finansowe Zakładów Azotowych ograniczyły tempo budowy. Dopiero w 1993 roku nastąpiło uruchomienie nowej instalacji formaliny, p... Czytaj więcej
  Jesienią 1994 roku rozpoczął sie od dawna oczekiwany rozruch pierwszego ciągu nowej wytwórni Tarnoformu (o zdolności produkcyjnej 10 tys. ton na rok w dwóch ciągach).[1] Trudny do opanowania proces spowodował, że początkowo nie udało się osiągnąć pełnej zdolności wytwórni. W 1995 roku wyproduk... Czytaj więcej
  W 1994 tarnowskie Azoty wytwarzały ponad 100 różnego rodzaju produktów. Pod względem udziału poszczególnych produktów w wartości sprzedaży niezmiennie przodował kaprolaktam – 28,3%, tworzywa sztuczne (PCW, POM, PA, PTFE) – 25,4%, nawozy azotowe 22%, wyroby z tworzyw sztucznych i rury drenarski... Czytaj więcej
  Lata dziewięćdziesiąte to także powrót do inwestycji w grupową oczyszczalnię ścieków, popularną „GOŚ-kę”, której pierwszy etap zakończono w 1978 roku. Jej rozbudowa trwała dość długo. W 1995 roku rozpoczął się rozruch technologiczny tej wspólnej dla Zakładów i miasta inwestycji. Ustal... Czytaj więcej
Podstawowym zadaniem elektrociepłowni ECII było i jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw ciepła i energii elektrycznej na potrzeby produkcyjne oraz bytowe Zakładów, a także na potrzeby odbiorców zewnętrznych w dzielnicy Tarnów-Mościce.... Czytaj więcej
  Siarczan amonu – nawóz powstający przy produkcji kaprolaktamu był do tej pory produktem niechcianym. Popyt na ten produkt stale wzrastał, a wynikało to w skali światowej z narastającego niedoboru siarki w glebie, wskutek zmniejszenia emisji siarki w spalinowych gazach przemysłowych. Bardzo pomyśln... Czytaj więcej
Jednostka Ratownictwa Chemicznego, podobnie jak wiele innych komórek organizacyjnych tarnowskich Azotów, po 1990 roku przeszła na własny rozrachunek jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.    ... Czytaj więcej
  Produkowany w Tarnowie półprodukt do wytwarzania poliamidów. Ulega utlenieniu do cykloheksanonu który po przekształceniu do oksymu służy do produkcji kaprolaktamu.... Czytaj więcej
Saletrzak z borem to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez.... Czytaj więcej
Siarczan amonu jako nawóz wiosenny może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Szczególnie polecany do wczesnowiosennego nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, ka... Czytaj więcej
    Tarflenowy proszek produkowany od kilkunastu lat w Tarnowie w skali przemysłowej trafiał głównie do zagranicznych odbiorców. Zaledwie jego część był w stanie przerobić na gotowy produkt Wydział Przetwórstwa, który w 1995 roku wyprodukował na sprzedaż około 150 ton gotowych wyrobów tarflen... Czytaj więcej
  Polichlorek winylu był produktem bardzo chimerycznym, zależnym od koniunktury. Mniej podatne na jej wahania były wyroby z PCW (profile okienne, rury drenarskie i telekomunikacyjne). W 1996 roku sukcesem zespołu inżynierów z Zakładu Polichlorku Winylu zakończyły się długoletnie próby nad otrzymywaniem... Czytaj więcej
Na fotografii nowy kompleks wytwórni Tarnoformu i formaliny uruchomiony w 1994 roku.... Czytaj więcej
Przekształcenia kapitałowe lat 90-tych objęły również jednostki sfery produkcji pomocniczej i usług. Nowe spółki zostały wyposażone w majątek niezbędny do ich działalności. Dawne Biuro Projektów Zakładów Azotowych przekształcono w spółkę „Biprozat” w 1994 roku. Biuro specjalizuje się ... Czytaj więcej
  W 1996 roku rozpoczęto na miejscu wyburzonej części absorpcyjnej instalacji kwasu ciśnieniowego budowę instalacji kwasu azotowego stężonego.[1] Wznoszenie nowej wytwórni trwało niespełna 15 miesięcy. W listopadzie 1997 roku trwały już przygotowania do jej rozruchu. Nowa instalacja stężonego kwasu ... Czytaj więcej
  W 1995 roku wyprodukowano przeszło 4200 ton profili i blisko 34 tys. jednostek okiennych. Sprzedaż odbywała się w systemie dealerskim, a 100% produkcji pochłaniał rynek krajowy. Potrzeby były jednak coraz większe. Tarnowskie Azoty po raz pierwszy w historii wyszły z produkcją poza zakład macierzysty. ... Czytaj więcej
Saletrzak to mieszanina azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia i węglanem magnezu.  Jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wio... Czytaj więcej
Oficjalna nazwa firmy od 1989 roku brzmiała Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. W materiałach reklamowych, a nawet na pieczęciach firmowych drugi człon tej przydługawej nazwy pisano: „Tarnów-Mościce”. W drugiej połowie lat 90-tych pojawiał się już tylko napis „w Tarnowie-Mościcac... Czytaj więcej
Najdroższą, a zarazem najbardziej spektakularną inwestycją początku lat dziewięćdziesiątych była kontynuacja budowy nowej wytwórni kwasu azotowego technicznego metodą „dwuciśnieniową”. Najnowocześniejsza w Polsce wytwórnia kwasu azotowego, której budowa trwała trzy lata, ruszyła w kwietniu 1992 ro... Czytaj więcej
  Pod koniec 1992 roku Zakładowy Dom Kultury został przekazany na wieczyste użytkowanie przez Azoty na rzecz Mościckiej Fundacji Kultury.[1] Zakłady Azotowe nie zostawiły jednak Fundacji samej sobie, w miarę swoich możliwości, wspomagając ją finansowo. Oprócz tego przedsiębiorstwo zlecało Fundacji pr... Czytaj więcej
W latach 90-tych elektrociepłownia przeszła szereg modernizacji, m.in. wykonano modernizację kotłów, zabudowę nowych palników niskoemisyjnych modernizację stacji redukcyjno–schładzającej pary technologicznej dla instalacji kwasu azotowego „dwuciśnieniowego”, modernizację systemu regulacji turbiny nr... Czytaj więcej
  Największym wydarzeniem 1996 roku było oddanie do użytku nowoczesnej wytwórni poliamidów o zdolności 22.700 ton rocznie. Budowę nowej wytwórni poliamidów na licencji niemieckiej firmy Zimmer rozpoczęto na przełomie lat 1994/1995. Po jej uruchomieniu wyłączono starą instalację pamiętającą począ... Czytaj więcej
  To z tego miejsca wyruszają transporty produktów z Azotów drogą kolejową, a przybywają surowce do ich wytwarzania.... Czytaj więcej
  Na fotografii kolumny destylacyjne. W 1997 roku przekazano do eksploatacji drugą linię wytwórni Tarnoformu, co pozwoliło na zwiększenie produkcji tego poszukiwanego tworzywa o 5 tys. ton, do 10 tys. ton rocznie.[1] W celu wykorzystania odpadów proszku i granulatu Tarnoformu zmodernizowano również linię ... Czytaj więcej
Azoty widziane od strony północno-zachodniej. Na pierwszym planie meandry rzeki Dunajec oraz elektrociepłownia EC II.... Czytaj więcej
  Jednym z elementów realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Tarnowa a Azotami w sprawie rozliczenia podatku od nieruchomości za lata 2003-2005 było także zbycie przez Azoty części udziałów w Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. W marcu 2004 roku podpisano umowę zbycia, będąc... Czytaj więcej
Na pierwszym planie wytwórnia tarnoformu i formaliny uruchomiona w 1994 roku.... Czytaj więcej
  Kaprolaktam produkowany w tarnowskich Azotach sprzedawany jest przede wszystkim w postaci ciekłej.... Czytaj więcej
  W dobie wzrastającej konkurencji na rynkach światowych każdy towar musi być nie tylko odpowiednio opakowany, ale i wyeksponowany. W tej dziedzinie wyspecjalizowały się służby marketingowe tarnowskich Azotów. I z roku na rok robiły to lepiej.... Czytaj więcej
Na fotografii widoczna po lewej najstarsza, nawozowa część zakładów oraz droga główna. Po lewej góruje wieża nowouruchomionej wytwórni kwasu azotowego stężonego.... Czytaj więcej
Wytwórnia tarnoformu to siedem instalacji: formaliny, zatężania formaliny, trioksanu, dioksolanu, butylalu, politrioksanu oraz spalania gazów i cieczy odpadowych.... Czytaj więcej
  Potwierdzeniem przyjętej misji Azotów: „Krajowy lider w produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych” było otrzymanie w listopadzie 2000 roku prestiżowego „Medalu Europejskiego” za Tarnoform przyznanego przez Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej[1], a następnie wyróżnienie w pre... Czytaj więcej
Pod koniec lat 90-tych Tarflen najlepsze swoje lata miał za sobą. Wysokie koszty produkcji przy stosunkowo niskiej skali spowodowały zaprzestanie jego wytwarzania w Tarnowie.... Czytaj więcej
Jeszcze na początku lat 2000 tarnowskie Azoty produkowały obok poliamidów (Tarnamid) i polioksymetylenu (Tarnoform) także polichlorek winylu (Tarwinyl) oraz politetrafluoroetylen (Tarflen).... Czytaj więcej
Zmierzch produkcji polichlorku winylu w tarnowskich Azotach nastąpił w 2002 roku. Zaniechanie produkcji PCW to symboliczne zamknięcie potężnego kiedyś kompleksu produkcyjnego „Tarnów II”.... Czytaj więcej
Z dniem 1 stycznia 1994 roku w ramach restrukturyzacji, Zakład Budowy Aparatury Chemicznej został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  ZBACH od początku powstania fabryki czynnie uczestniczył w budowie, rozbudowie i modernizacji jej potencjału wytwórczego, dostosowując urządzen... Czytaj więcej
  W styczniu 1990 roku Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opublikowało listę najbardziej uciążliwych dla środowiska przedsiębiorstw, tzw. „Listę 80”. Na liście znalazły się również tarnowskie Azoty. Pomimo szeregu inwestycji proekologicznych, Azoty powszechnie uważa... Czytaj więcej
Na fotografii widoczne pozostałości elektrociepłowni EC I, w głębi elektrociepłownia EC II.... Czytaj więcej
  Pod koniec lat 90-tych tarnowskie Azoty szczyciły się hasłem: „Lider tworzyw sztucznych”.... Czytaj więcej
Tarnowskie tworzywa zdobywały w latach 90-tych szereg wyróżnień. M. in. nagrodę „Grand Prix Prochemia 2004″, Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych i Chemii „Prochemia 2004” w Warszawie za produkt: Tarnamid antystatyczny i elektroprzewodzący[1], a następnie nagrodę za poliamid o zmniejszonej p... Czytaj więcej
Rok 2003 Centrum Kaprolaktamu zakończyło kolejną rekordową, bo wynoszącą ok. 88.400 ton, produkcją kaprolaktamu, a tym samym siarczanu amonu (ok. 385.000 ton). Siarczan amonu sprzedawany był m.in. do Brazylii, Afryki Środkowej, Niemiec, Anglii, Dani, Słowacji i Chorwacji, a także na coraz bardziej chłonnym... Czytaj więcej
Z początkiem XXI wieku i kresem produkcji polichlorku winylu w Tarnowie do historii przeszedł, w swej zasadniczej, opartej na gazie ziemnym części, potężny niegdyś kompleks „Tarnów II”. Pozostała natomiast z tych lat rozbudowana i zmodernizowana produkcja kaprolaktamu z siarczanem amonu, nowa synteza amon... Czytaj więcej
  Na pierwszym planie wytwórnia kwasu azotowego, w głębi najstarsza część nawozowa Zakładów... Czytaj więcej
  W czerwcu 2002 Centrum Elektrociepłowni uzyskało certyfikat zezwalający na stosowanie popiołów z elektrociepłowni na cele budownictwa. Sprzedaż popiołów i żużla z EC II skutkowała zmniejszeniem opłat za uciążliwość dla środowiska.[1]   [1] Rok w centrach, „Biuletyn Tarnowskie Azoty” nr... Czytaj więcej
3 października
2002

Obchody 75-lecia tarnowskich Azotów 2002

Tradycyjnie zwieńczeniem obchodów Święta Pracowników oraz jubileuszu 75-lecia tarnowskich Azotów była gala w Mościckim Centrum Kultury. Galę uświetnił koncertem zespół „Świerczkowiacy”... Czytaj więcej
3 października
2002

Obchody 75-lecia tarnowskich Azotów 2002

  Jedną z atrakcji obchodów jubileuszu Azotów była wystawa „Historia, tradycja, ludzie…”. Zaprezentowano na niej fotografie i dokumenty z bogatej historii Zakładów.... Czytaj więcej
3 października
2002

Obchody 75-lecia tarnowskich Azotów 2002

Podczas obchodów 75-lecia tarnowskie Azoty gościły córkę i wnuczkę Eugeniusza Kwiatkowskiego, Annę Kwiatkowską-Puget i Julitę Maciejewicz-Ryś.... Czytaj więcej
3 października
2002

75 róż na 75-lecie Azotów w Tarnowie

Branżowy Dzień Chemika, organizowany od 1964 roku i przypadający na 4 czerwca, został zastąpiony w 1990 roku innym świętem. 2 października, czyli datę uruchomienia elektrowni w 1929 roku, wybrano dniem Święta Pracowników Zakładów Azotowych.[1] Podczas pierwszej edycji Święta w 1990 roku dokonano m.in. p... Czytaj więcej
    Do 1991 roku klub Unia Tarnów należał do Zakładów Azotowych. W 1991 roku w klubie działało 6 sekcji: dwie pierwszoligowe – żużlowa i piłki ręcznej męskiej, występująca w II lidze koszykarska oraz III-ligowa piłkarska, a także działające jedynie w sporcie młodzieżowym: lekkoatletyczna i p... Czytaj więcej
  W 2003 roku zintensyfikowano instalację Tarnoformu do zdolności 11,5 tys. ton na rok i opracowano założenia dalszej intensyfikacji do 14 tys. ton na rok.... Czytaj więcej
Na początku lat 2000 produkowano w tarnowskich Azotach także typowe płynne nawozy ogrodnicze pod marką „Ogrowit”. Marka nie utrzymała się jednak na rynku.... Czytaj więcej
  W latach 1994-2007 w wyniku szeregu działań, ale także ograniczenia sfery produkcyjnej, Azoty zmniejszyły główne wskaźniki środowiskowe, m.in. ilość pobranej wody w wysokości około 1,8 raza, odprowadzonych ścieków – 2,1 raza, emisji NO2 – 0,9 raza, emisji SO2 – 1,4 raza, emisji pyłu – ... Czytaj więcej
W 2003 roku wdrożono w Tarnowie w skali przemysłowej zmodernizowany proces utleniania cykloheksanu. Zmodernizowana technologia otrzymała nazwę Cyclopol-bis.  Prace nad poprawą selektywności procesu Cyclopol rozpoczęto już na początku lat osiemdziesiątych. Pogłębiona znajomość procesu skłoniła Azoty or... Czytaj więcej
  Wytwórnia Tarnoformu została w 2005 roku zmodernizowana i zintensyfikowana do zdolności produkcyjnej 14.100 ton na rok. Uruchomiono także drugi ciąg wytwarzania konstrukcyjnych tworzyw sztucznych na bazie Tarnamidu i Tarnoformu. Uruchomienie tej linii pozwoliło uniezależnić od siebie modyfikację obu tyc... Czytaj więcej
  W miejscu starej wytwórni kwasu azotowego, pamiętającej jeszcze czasy PFZA Mościce, tuż przy drodze głównej zakładów, góruje wieża nowej wytwórni.... Czytaj więcej
165 wpisów w kategorii W kierunku prywatyzacji