We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
18 stycznia
1930

Uroczyste otwarcie PFZA w Mościcach

Uroczyste otwarcie Państwowej Fabryki Związków Azotowych odbyło się w Mościcach 18 stycznia 1930 roku, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, przedstawicieli rządu RP z premierem Kazimierzem Bartlem, Ministrem Przemysłu i Handlu Eugeniuszem Kwiatkowskim, armii z generałem Tadeuszem Pisk... Czytaj więcej
18 stycznia
1930

Uroczyste otwarcie PFZA w Mościcach

Krakowski „ Ilustrowany Kurier Codzienny” pisał: „Pan Prezydent przeszedłszy przed kompanią honorową 16 p. p. powitany został imieniem robotników fabrycznych przez p. Zabawę, a imieniem gminy Mościce przez sekretarza gminnego, poczem podążył do kaplicy fabrycznej, w której ks. biskup tarnowski Wałęg... Czytaj więcej
18 stycznia
1930

Wpis Prezydenta Mościckiego w Księdze Pamiątkowej PFZA

Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki był głównym gościem uroczystości otwarcia fabryki 18 stycznia 1930 roku. Dokonał on pierwszego wpisu w Księdze Pamiątkowej o treści: „Ukończone piękne dzieło nie tylko daje dowód Waszej tężyzny, ale i przynieść Wam musi wielką podnietę do dalszych wys... Czytaj więcej
Dla upamiętnienia uroczystości otwarcia i poświęcenia fabryki, na budynku wytwórni kwasu azotowego wmurowano tablicę pamiątkową. Losy tablicy są równie burzliwe, jak i samej fabryki. Po zajęciu fabryki we wrześniu 1939 roku przez Niemców, postanowili ją ukryć dwaj pracownicy Oddziału Kwasu Azotowego. T... Czytaj więcej
W 1928 roku rozpoczęto budowę nie mającego powiązania technologicznego z częścią azotową Wydziału Chloru, z elektrolizerami Billitera, który uruchomiono w lipcu 1930 roku. Elektroliza posiadała zdolność 7 ton chloru na dobę, wraz z obiektami umożliwiającymi produkcję technicznego ługu sodowego, sody ... Czytaj więcej
W pierwotnych planach wytwornia chloru miała być budowana w zakładach chemicznych „Azot” w Borach koło Jaworzna. Ostatecznie zdecydowano o jej przeniesieniu do podtarnowskiej fabryki.  ... Czytaj więcej
Wydział Chloru uruchomiono w lipcu 1930 roku, jednak wielkość jego produkcji musiano już na wstępie ograniczyć, głównie w związku z niewielkim popytem na ten produkt w kraju. Poza tym magazynowanie chloru w postaci ciekłej w dużych ilościach stwarzało niebezpieczeństwo dla fabryki i jej załogi.  ... Czytaj więcej
10 wpisów w archiwum