18 stycznia
1930

Wpis Prezydenta Mościckiego w Księdze Pamiątkowej PFZA

księga pamiątkowa MościckiPrezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki był głównym gościem uroczystości otwarcia fabryki 18 stycznia 1930 roku. Dokonał on pierwszego wpisu w Księdze Pamiątkowej o treści:

„Ukończone piękne dzieło nie tylko daje dowód Waszej tężyzny, ale i przynieść Wam musi wielką podnietę do dalszych wysiłków”