Budynek wydziału chloru

Budynek wydziału chloru

W pierwotnych planach wytwornia chloru miała być budowana w zakładach chemicznych „Azot” w Borach koło Jaworzna. Ostatecznie zdecydowano o jej przeniesieniu do podtarnowskiej fabryki.