We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
W latach 70-tych zwiększano inwestycje w ochronę środowiska. Do największych z nich należała budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków, którą rozpoczęto w 1973 roku. I etap Grupowej oczyszczalni dla biologicznego oczyszczania ścieków z Azotów i miasta Tarnowa, popularnie nazywanej „GOŚ-ką” oddano do eks... Czytaj więcej
2 wpisów w archiwum