1 września
2013

Zasłużony Dyrektor Zakładów

Konstanty Chmielewski (1931 – 2002)

Wybitny inżynier chemik, działacz gospodarczy, inicjator postępu i wdrażania polskiej myśli technicznej. W ZAK / ZAK S.A. 1953-1974; 1977-1994 Kierownik Zmiany, Technolog Zakładu, Kierownik Wydziału, Główny Specjalista, Dyrektor Produkcji, Główny Technolog, Dyrektor Naczelny, Prezes I Zarządu. Doprowadził do realizacji kluczowych inwestycji – największej w kraju linii produkcyjnej amoniaku, nowych instalacji bezwodników: ftalowego i maleinowego, nowoczesnej wytwórni alkoholi OXO, ciągłej linii klejów mocznikowych, granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych.