We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Budowa „Tarnowa II” była początkiem długotrwałego okresu tzw. „chemii acetylenu” w tarnowskich Azotach, a znamiennym dla niego był fakt, że z wielu nowo projektowanych procesów technologicznych jedynie dwa oparte były na zakupionych za granicą licencjach, a mianowicie wytwórnie acetylenu i akrylonitry... Czytaj więcej
Założenia produkcyjne „Tarnowa II” oparte były na gazie ziemnym wysokometanowym, dostarczanym do fabryki rurociągami ze złóż daszawskich okręgu lwowskiego i okręgu krośnieńskiego oraz na acetylenie otrzymywanym nowoczesną wówczas metodą półspalania gazu wysokometanowego z tlenem.[1] [1] Uchwała Nr ... Czytaj więcej
Budowa „Tarnowa II” rozpoczęła się w kwietniu 1962 roku i realizowana była w systemie generalnego wykonawstwa przez Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu (od 1964 roku Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Chemicznych „Chemobudowa”). Dużą ilość prac, głównie montażowych, wykonywały Most... Czytaj więcej
3 wpisów w archiwum