We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
1 sierpnia
1937

Powstanie OZET w Mościcach

24 lutego 1934 roku Zjednoczone Fabryki uzyskały uprawnienie rządowe na sprzedaż energii elektrycznej w powiatach województwa krakowskiego: brzeskim, dąbrowskim, mieleckim, nowosądeckim, ropczyckim, tarnowskim, częściowo w bocheńskim, gorlickim, jasielskim i nowotarskim oraz w powiatach województwa lwowskiego... Czytaj więcej
W okresie budowy fabryki najwięcej zarabiali murarze, monterzy instalacji, czy ślusarze maszynowi, nawet 1,40 zł na godzinę. Po uruchomieniu fabryki robotnik niewykwalifikowany mógł liczyć na 60-70 groszy, obsługujący instalację na 70 groszy do 1 zł, a przodownik chemiczny nawet na 1,90 zł. Na drugim biegu... Czytaj więcej
Jeśli nieźle powodziło się robotnikom, to jeszcze lepiej większości „arystokracji Mościc”, czyli kadrze technicznej. Najniżej uposażeni jak n.p. laboranci zarabiali 160-250 zł miesięcznie, werkmistrz 350-450, ale już inżynier 450- 600, kierownik oddziału 650-850, a kierownik wydziału 1200-1500 zł ... Czytaj więcej
Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach nie posiadała przed wojną odrębnych oddziałów straży pożarnej i przemysłowej. Istniejący oddział pożarniczy miał za zadanie nie tylko radzić sobie z ewentualnymi pożarami, ale także ochraniać fabrykę i je mienie. Po koniec lat 30. XX wieku w fabryczn... Czytaj więcej
Siedziba straży pożarnej znajdowała się tuż za bramami fabryki po prawej stronie od bramy głównej. Na fotografii w środku inż. Stanisław Kubiński, kierownik Wydziału Mechanicznego PFZA, a także naczelnik gminy Mościce.... Czytaj więcej
Rower był i jest do dziś najtańszym środkiem lokomocji dla pracowników z Mościc. W 1938 roku tygodnik „Hasło” pisał: „Każdy z nas jest świadkiem olbrzymiego ruchu rowerowego w mieście i najbliższej okolicy. Nie ma prawie jednego robotnika w Mościcach, Niedomicach i innych większych fabrykach, który... Czytaj więcej
Najsłynniejszym stowarzyszeniem rekreacyjno-sportowym Mościc był Klub Balonowy powstały w 1933 roku. Klub Balonowy liczył około 400 członków, w tym 66 członków czynnych i 4 instruktorów. Posiadając trzy własne balony, wykonywał loty szkoleniowe, w tym loty nocne, a także uczestniczył w zawodach balonowy... Czytaj więcej
Pracownicy fabryki i mieszkańcy Mościc mieli początkowo 2 kluby sportowe. Wielosekcyjne i osiągające sukcesy Towarzystwo Sportowe „Mościce” oraz mały wiejski klub Robotnicze Towarzystwo Sportowe „Łączność”. Boisko do gry w piłkę nożną „Łączności” zaadaptowane ze skrawka gmi... Czytaj więcej
W okresie międzywojennym istniały w Mościcach dwa kasyna urzędnicze. Budynek nowego kasyna został wzniesiony w latach 1936-1938, obok wybudowanych jeszcze pod koniec lat dwudziestych dwóch budynków hotelowych, w pobliżu przy bram fabryki (dziś przy ul. Kwiatkowskiego).  Budynek starego kasyna, usytuowany ... Czytaj więcej
Uroczyście obchodzono w Mościcach Święto Pracy. Na obchody święta zapraszano szereg znanych osobistości, przedstawicieli władz lokalnych i państwowych. W kaplicy zakładowej biskup tarnowski odprawiał nabożeństwo i wygłaszał kazanie, po czym uczestnicy święta udawali się na akademię, w czasie której ... Czytaj więcej
 Odznaczeni podczas święta pracy pracownicy PFZA otrzymywali m.in. zegarki, stąd nazywano ich potocznie zegrakowiczami.  „Podczas obiadu rozdano nagrody za dzielną pracę (…) Odznaczeni za pracę otrzymali: 22 piękne zegarki Omega, 20 zaś książeczki Kasy Oszczędności z sumą 20 zł ”  –... Czytaj więcej
„Dzisiaj Mościce to olbrzymi kompleks budynków i instalacyj fabrycznych, spiętrzonych i i skomplikowanych, przeciętych ulicami, siecią przewodów elektrycznych, parowych, wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, wypełniony twórczą pracą ludzi i maszyn, produkujący w wielkich ilościach najbardziej wartościowe ... Czytaj więcej
Budynki wzduż drogi głównej PFZA. Kolejno: magazyn główny, wytwórnia siarczanu amonu, wytwórnia kwasu azotowego, budynek syntezy amoniaku, generatory, kominy elektrociepłowni. „Nad procesami czuwa w obu fabrykach kilkuset inżynierów i urzędników oraz tysiące robotników. Same fabryki wyglądają jak mał... Czytaj więcej
11 sierpnia
1937

Brama główna PFZA

Przebudowana brama główna do dziś znajduje się w tym samym miejscu. W całości zachował się budynek po prawej stronie (jego fragment na fotografii). Budynek aktualnie mieści m.in. biuro przepustek.  ... Czytaj więcej
Od lewej kolejno: bloki przyfabrycznego osiedla, baraki robotnicze, nowy budynek administracyjny PFZA w budowie, wieża straży pożarnej, laboratorium, warsztat mechaniczny, magazyn główny... Czytaj więcej
Na fotografii kolejno: fragment wytwórni siarczanu amonu, wytwórnia kwasu azotowego, hala syntezy amoniaku, wydział generatorów i konwersji, fabryczna elektrociepłownia... Czytaj więcej
19 wpisów w archiwum