Panorama PFZA od strony wschodniej

Panorama PFZA od strony wschodniej

„Dzisiaj Mościce to olbrzymi kompleks budynków i instalacyj fabrycznych, spiętrzonych i i skomplikowanych, przeciętych ulicami, siecią przewodów elektrycznych, parowych, wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, wypełniony twórczą pracą ludzi i maszyn, produkujący w wielkich ilościach najbardziej wartościowe produkty azotowe – podstawę życia roślin i rozwoju rolnictwa”[1]

– czytamy w artykule o Mościcach w marcowym numerze pisma „Plon” z 1938 roku.[1] „Plon”, marzec 1938 r., s. 106