Święto pracy w Mościcach lata 30-te XX wieku

Święto pracy w Mościcach lata 30-te XX wieku

Uroczyście obchodzono w Mościcach Święto Pracy. Na obchody święta zapraszano szereg znanych osobistości, przedstawicieli władz lokalnych i państwowych. W kaplicy zakładowej biskup tarnowski odprawiał nabożeństwo i wygłaszał kazanie, po czym uczestnicy święta udawali się na akademię, w czasie której przemawiał dyrektor fabryki i kilku zaproszonych gości. Następnie nagradzano dyplomami i drobnymi upominkami najbardziej zasłużonych pracowników fabryki. Uroczysty dzień kończył się zabawą ludową.