Zawody balonowe w Mościcach

Zawody balonowe w Mościcach

Najsłynniejszym stowarzyszeniem rekreacyjno-sportowym Mościc był Klub Balonowy powstały w 1933 roku.

Klub Balonowy liczył około 400 członków, w tym 66 członków czynnych i 4 instruktorów. Posiadając trzy własne balony, wykonywał loty szkoleniowe, w tym loty nocne, a także uczestniczył w zawodach balonowych. Sporą atrakcją i świętem dla miejscowej ludności były organizowane przez mościcki klub na terenie gminy Krajowe Zawody Balonów Wolnych o puchar im. płk. Wańkowicza w latach 1938 i 1939.

Mościccy piloci uczestniczyli w innych znaczących imprezach. W zawodach regionalnych we Lwowie piloci Jan Zygadło i Marian Łańcucki zajęli drugie miejsce, a w słynnych międzynarodowych zawodach im. Gordon-Benneta w Brukseli, zorganizowanych we wrześniu 1938 roku, Marian Łańcucki wraz z Leszkiem Krzyszkowskim, pilotujący balon „Warszawa II”, uplasowali się na trzecim miejscu.

Poza oficjalnymi krajowymi zawodami organizowanymi w Mościcach, urządzano tzw. automobilowy pościg za balonem wolnym. W pościgu brało udział około 100 osób, których zadaniem było doścignąć balon najpóźniej w godzinę od czasu miejsca lądowania. Na zwycięzców czekały nagrody pieniężne i pamiątki, a głównym łupem był lisi ogon umocowany na lince balonu. Po zawodach dla mieszkańców gminy urządzano festyn. 

[1] Sprawozdanie z przebiegu X Krajowych Zawodów Balonów Wolnych o puchar im. płk. Wańkowicza w Mościcach, „Ziemia Tarnowska” nr 9, 09.05.1938, s. 1, Zawody balonowe w Mościcach, „Hasło” nr 16, 12.05.1938, s. 3.