1 sierpnia
1937

Powstanie OZET w Mościcach

Elektrociepłownia PFZA

Elektrociepłownia PFZA

24 lutego 1934 roku Zjednoczone Fabryki uzyskały uprawnienie rządowe na sprzedaż energii elektrycznej w powiatach województwa krakowskiego: brzeskim, dąbrowskim, mieleckim, nowosądeckim, ropczyckim, tarnowskim, częściowo w bocheńskim, gorlickim, jasielskim i nowotarskim oraz w powiatach województwa lwowskiego: rzeszowskim i krośnieńskim. Uprawnienie to nadane zostało Fabrykom na okres 40 lat.[1] Aby sprostać tym ważnym dla kraju zadaniom, w 1937 roku powstał odrębny podmiot pod nazwą Okręgowy Zakład Elektryczny w Tarnowie (OZET) z siedzibą na terenie fabryki.[2]

Siedzibą przedsiębiorstwa zostały Mościce, a jego władze zajęły pomieszczenia w drewnianym baraku należącym do dyrekcji ZFZA. Tuż przed II wojną światową obszar działalności tarnowskiego OZET obejmował prawie całą Małopolskę Zachodnią.[1] Sypek A., 60 lat Zakładu Energetycznego Tarnów 1937-1997, Tarnów 1997, s. 56-58.
[2] Pismo „Z.F.Z.A. w Mościcach i Chorzowie” do inż. Zbigniewa Dyrdonia z 27.08.1937.