We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Lata realizacji Planu Sześcioletniego to ważny okres w historii Azotów, bowiem nastąpił przełom w profilu produkcyjnym firmy. Z przedsiębiorstwa w zasadzie jednoprofilowego o produkcji nieorganicznej, tarnowskie Azoty zaczęły przekształcać się w producenta wyrobów chemicznych o urozmaiconej strukturze. Dec... Czytaj więcej
Lata 1950-1955 to dalsza rozbudowa fabryki, która stanowiła ważne ogniwo rządowego programu uprzemysłowienia Polski.  W programie tym postawiono Azotom zadania zwiększenia produkcji amoniaku i nawozów sztucznych, wybudowanie technologicznych instalacji do produkcji metanolu i formaliny, instalacji chloropochodn... Czytaj więcej
W celu zapewnienia niezbędnego potencjału wykonawczego przy realizacji nowych zadań inwestycyjnych Dyrekcji Inwestycji było podporządkowane Zakładowe Biuro Projektów, utworzone w 1946 roku, które swe tradycje wywodziło z istniejącego w przedwojennej PFZA Biura Konstrukcyjnego. W 1950 roku biuro weszło ono w ... Czytaj więcej
30 stycznia
1950

Pierwsze produkty kędzierzyńskiego przedsiębiorstwa

  Początkowe założenia ZPA w roku 1950. H. Nawrot, Przemysł Chemiczny, 5, 1998.                                                                   ... Czytaj więcej
4 wpisów w archiwum