scan 22W celu zapewnienia niezbędnego potencjału wykonawczego przy realizacji nowych zadań inwestycyjnych Dyrekcji Inwestycji było podporządkowane Zakładowe Biuro Projektów, utworzone w 1946 roku, które swe tradycje wywodziło z istniejącego w przedwojennej PFZA Biura Konstrukcyjnego. W 1950 roku biuro weszło ono w skład Biura Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego „Biprochem” (następnie „Prosynchem”) z siedzibą w Gliwicach jako oddział nr 3 w Tarnowie.