We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
W 1979 roku rytm produkcji tarnowskich Azotów został w dużym stopniu zakłócony, zwłaszcza w okresie tzw. zimy stulecia. Wyjątkowo obfite opady śniegu i ataki mrozu spowodowały poważne, niespotykane dotąd ograniczenia w dostawach nie tylko energii i gazu, ale także węgla i innych surowców, w tym karbidu i... Czytaj więcej
„Niska temperatura niesie przeróżne zagrożenia. W Zakładzie Syntezy zamarzły przewody pomiarowe, co doprowadziło do błędnego podawania na sterownie stanu zawartości amoniaku w postaci gazu mieszczącym 10 tys. metrów sześciennych zbiorniku. Zegary podawały stan pełny, podczas gdy zawartość była bliska... Czytaj więcej
W ciągu pięciu lat, od 1978 do 1982 roku, o ok. 22% spadła produkcja zakładowej energetyki. Jako główny powód takiej sytuacji wskazywano systematyczny niedostatek węgla oraz niską jego jakość. Innym, nie mniej niepokojącym problemem była sprawa ochrony środowiska. Kominy elektrociepłowni wyrzucały spore... Czytaj więcej
  „Remonty dla zakładów chemicznych są niezbędnym elementem cyklu produkcyjnego, warunkiem utrzymania wydajności instalacji i ciągłości produkcji. W ubiegłym roku wykonano w Azotach prace remontowe o wartości 1.044.001 tys. zł. Niemal dokładnie trzecia część wartości (33,7 proc) przypada przypada... Czytaj więcej
Zjednoczenie Petrochemia, do którego należały m.in. tarnowskie Azoty, przestało funkcjonować w czerwcu 1982 roku.[1] W lipcu 1982 roku Azoty weszły wraz z 34 innymi jednostkami w skład nowo powołanego dobrowolnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Syntezy Chemicznej i Rafinerii Nafty Petrochemia w Krakowie.   [1... Czytaj więcej
Do dziś najdogodniejszym środkiem transportu na terenie fabryki jest wózek akumulatorowy.... Czytaj więcej
  „Jak się często w naszym przedsiębiorstwie zdaża, duże zagrożenie dla rytmicznej produkcji stanowi… bzdura. W tym przypadku tą bzdurą jest sznurek, służący do przewiązywania gotowych zwojów rur. Kłopoty z nim trwają już od roku, nasiliły się w ostatnich dniach. Jeśli sznurek nie nadejdzie ... Czytaj więcej
W roku 1981 sytuacja gospodarcza kraju była bardzo trudna. Do braków surowcowych w Azotach doszły coraz częstsze awarie. Niekorzystnym zjawiskiem było także niewykorzystanie zdolności produkcyjnych ze względu na ograniczenie zbytu, głownie akrylonitrylu, acetonocyjanohydryny, formaliny i urotropiny oraz limi... Czytaj więcej
  Na fotografii fragment lewego skrzydła „administracji” z charakterystyczną w latach 80-tych winoroślą oraz nie mniej charakterystycznym autobusem marki „Skoda”.... Czytaj więcej
  W 1977 roku na terenie Mościc stanął pierwszy i jak do tej pory ostatni „wysokościowiec”, nowy hotel „Chemik”, zlokalizowany przy ul. Traugutta, oferujący do 300 miejsc noclegowych, również z apartamentami. Początkowo hotel wykorzystywany był głównie jako lokum dla pracowników. Na fotografii ... Czytaj więcej
W połowie lat 80 tarnowskie Azoty produkowały około 180 tysięcy ton nawozów azotowych rocznie.... Czytaj więcej
„Jeszcze niedawno była to nowość, przez konsumentów niechętnie widziana – kiełbasa, kaszanka, salceson, pasztetówka w jelicie z tworzyw sztucznych. Dziś kupujemy nie wiedząc, że ta poliamidowa osłonka, to produkt tarnowskich Zakładów Azotowych. Prawie 80 proc. krajowych potrzeb na jelita z poli... Czytaj więcej
Acetylen otrzymywany był w Tarnowie z dwóch źródeł: metodą tradycyjną w wytwornicach acetylenowych oraz metodą ciśnieniowego półspalania gazu ziemnego. Metoda ta była bardzo skomplikowana, ale pozwalała na otrzymywanie równolegle acetylenu i gazu do syntezy amoniaku.... Czytaj więcej
Sprzedaż procesu półspalania metanu (przy pomocy japońskiej firmy „Shin-Etsu”) dla czechosłowackiej firmy „Duslo Šala” poprzez „Ciech” i „Chemiepetrol” była pierwszym kontraktem licencyjnym tarnowskich Azotów.    ... Czytaj więcej
„Jest to historycznie najstarsza, dawniej podstawowa produkcja fabryki, od której kombinat wziął nazwę. W tym ciągu odbywa się przetwarzanie gazu ziemnego, powietrza i wody w nawóz sztuczny azotan amonu lub saletrzak. Jednak nie jest to proces prosty ani krótki, przebiega on przez kilkanaście podstawowyc... Czytaj więcej
  Zakładowa orkiestra dęta uświetnia wszystkie ważne uroczystości od początku istnienia tarnowskich Azotów, nie tylko w Mościcach, ale w całym mieście. Na fotografii orkiestra podczas zawodów sportowych na stadionie lekkoatletycznym ZKS Unia.... Czytaj więcej
Rok 1981 był najgorszym w powojennej historii mościckiej fabryki. Do permanentnych braków surowcowych i powtarzających się awarii doszły braki personalne. Na koniec roku brakowało w Azotach ok. 300 pracowników.[1]   [1] Partia o zakładowej gospodarce i produkcji, „Tarnowskie Azoty” nr 405, 05.12.1981, s. ... Czytaj więcej
Lata 80 XX wieku przyniosły znaczne ograniczenia środków finansowych na inwestycje w przemysle chemicznym. Ograniczenia te szczególnie dotknęły tarnowskie Azoty.... Czytaj więcej
„Wszelkie zaburzenia w gospodarce wodno-ściekowej to nie tylko zatrucie rzek, ale również kłopoty Zakładów położonych w dolnym biegu Dunajca. Dlatego też w ciągu ostatnich kilku lat nie budowano instalacji bez obiektów oczyszczania ścieków. Nie rozwiązują one całkiem sprawy, ale zmniejszają znacz... Czytaj więcej
Program „Niedziela z tatusiem” był jednym z najpopularniejszych w zakładowym Domu Kultury. W czasie niedzielnych poranków odbywały się występy iluzjonistów, dziecięcych zespołów, a także projekcje najpopularniejszych wówczas bajek.    ... Czytaj więcej
W 1982 roku sytuacja gospodarcza kraju była fatalna, co przekładało się także na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zanotowano niedobory surowców, głównie gazu ziemnego, a także „wybicia” prądowe.[1] W omawianym okresie brakowało w Azotach nie tylko podstawowych surowców i części zamiennych, ale także ... Czytaj więcej
Od początku lat 80 do rangi poważnego problemu dochodziły braki w załodze. Prawdziwą plagą w tym arcytrudnym czasie były absencje spowodowane zwolnieniami lekarskimi. W magazynie wyrobów gotowych brakuje 15 osób, około 30 przynosi zwolnienia chorobowe, a jeśli jeszcze do tego dodać odchodzących na renty i ... Czytaj więcej
  W lutym 1981 roku wyprodukowano w Tarnowie milionową tonę polichlorku winylu. Powędrował on do jasielskiego „Gamratu” i tam przerobiony został na rury ciśnieniowe i wykładziny podłogowe. Takie same wykładziny „królowały” wówczas w wielu blokach mieszkalnych. W 1986 roku minęło 20 ... Czytaj więcej
Charakterystycznym obrazkiem w latach 80 był budynek administracyjny tarnowskich Azotów porośnięty pnączem, co z pewnością dodawało uroku temu przedwojennemu, głównemu gmachowi przedsiębiorstwa.... Czytaj więcej
W latach 80-tych tarnowski krzem odpowiadał najwyższym wymaganiom przemysłu elektronicznego. Rekordową ilość krzemu (prawie 17,5 ton) wyprodukowano w 1979 roku.... Czytaj więcej
„Instalacja do produkcji polichlorku winylu to cała potężna fabryka, w skład której wchodzi kilkanaście budynków. Ale i wartość wytwarzanego w nich tworzywa sztucznego, którego dobowa produkcja wynosi obecnie przeszło 200 ton, osiąga ponad 8 mld złotych rocznie. Surowcem wyjściowym są chlor i wodó... Czytaj więcej
Letni wypoczynek dla pracowników Azotów to nie tylko ośrodki wczasowe w popularnych kurortach, to także ośrodek wypoczynkowy „Mewa” w pobliskim Ostrowie nad Dunajcem, który cieszył się sporym powodzeniem.... Czytaj więcej
Tzw. mycie miedziowe to oczyszczanie surowego gazu syntezowego, w wyniku którego następuje usunięcie tlenku węgla.  ... Czytaj więcej
Budowę hali lodowiska w Mościcach, która miała trwać cztery lata, rozpoczęto w czerwcu 1969 roku.[1] Budowa, którą kilkakrotnie wstrzymywano i wznawiano, wkroczyła w decydującą fazę dopiero w sierpniu 1987 roku. Halę wstępnie oddano do użytku we wrześniu na koncert zespołu „Mazowsze” w czasie głó... Czytaj więcej
Lata 80 to bardzo duża fluktuacja pracowników. W 1983 roku Azoty poszukiwały do pracy zwłaszcza aparatowych procesów chemicznych, a także laborantek, ślusarzy, spawaczy, tokarzy, elektromonterów.[1] Niezbyt wysokie płace były podstawowym powodem odchodzenia z zakładów, często do firm, które realizowały s... Czytaj więcej
W tle budynek zakładowej przychodni lekarskiej... Czytaj więcej
  „Na zielonych terenach Świerczkowa rojno było od pracowników Zakładów Azotowych. Za budynkiem Oddziału Usług Pracowniczych, wokół Domu Dziecka, przy Domu Kultury i na terenie obiektów sportowych Unii uwijały się setki pracowników przedsiębiorstwa. Porządkowano trawniki i klomby, niwelowano teren... Czytaj więcej
„Pochód przejdzie ulicami: Krakowską, Wałową, Lwowską, zaś kolumnę Zakładów Azotowych otwierać będzie orkiestra dęta, poczty sztandarowe, grupy artystyczne i sportowe, a następnie załogi poszczególnych zakładów w kolejności alfabetycznej. Rozwiązanie pochodu nastąpi na skrzyżowaniu ulic Lwows... Czytaj więcej
Zakładowe elektrociepłownie, nowsza EC II oraz pracująca jeszcze w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wysłużona EC I emitowały największe ilości pyłów i gazów spalinowych. Niezwykle ważne dla ochrony środowiska były inwestycje w zakładowej elektrociepłowni rozpoczęte w 1988 roku. W planie była wym... Czytaj więcej
W latach 80 XX wieku przedwojenny pałac w mościckim parku, tzw. Dyrektorówkę przemianowano na „Dom Chemika”. Część jego pomieszczeń została przeznaczona na siedzibę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie.... Czytaj więcej
„Instalacje półspalania metanu urzekły swoją monumentalną strukturą już wielu fotografów, operatorów filmowych, a nawet malarzy. Jest to największy i najbardziej skondensowany ciąg technologiczny wzniesiony na wolnym powietrzu w Azotach. Płomienie pochodni stały się częścią tarnowskiego pejzażu.” ... Czytaj więcej
W 1985 roku zapadła decyzja o budowie technicznej wytwórni polioksymetylenu (POM).[1] W 1987 roku Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach wraz z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie opracowali, na bazie doświadczeń zebranych na instalacji pilotowej, założenia projektowe instalacji technicznej o rocznej wy... Czytaj więcej
Największa i najnowocześniejsza ówcześnie sterownia tarnowskich Azotów. Popularny obiekt fotografowania.... Czytaj więcej
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto prace nad kolejnym etapem modernizacji i intensyfikacji produkcji kaprolaktamu do zdolności 70 tys. ton na rok (tzw. etap „Kapro–70”). Przewidywany na rok 1984 termin zakończenia prac przesunął się do roku 1985. W czerwcu 1985 roku wyprodukowano milion... Czytaj więcej
W latach 1978-1987 wybudowano w Tarnowie zaledwie jedną instalację – wapna chlorowanego, środka dezynfekcyjnego o szerokim zastosowaniu. Tarnowskie Azoty były jedynym jego producentem w kraju. Przez wiele lat wytwarzano ten produkt w Tarnowie metodą Beckmanna, ale te przedwojenne urządzenia z powodu koryzyjnych... Czytaj więcej
W latach 1977-1980 wybudowano w Tarnowie instalację tarflenu o zdolności prrodukcyjnej 500 ton na rok. Technologię opracował Zakład Badawczy, a projekt instalacji wykonało Biuro Projektów. Uruchomiono również przetwarzanie tarflenu na gotowe wyroby potrzebne w wielu dziedzinach gospodarki.... Czytaj więcej
Znaczny wpływ na powstanie niedoborów w sprzedaży produktów tarnowskich Azotów w latach 80-tych miały częste braki wagonów do wywozu nawozów oraz kaprolaktamu krystalicznego, a także cystern na produkty ciekłe. N.p. pod koniec 1982 roku na w magazynach na załadunek czekało 14 tys. ton nawozów.[1]   [... Czytaj więcej
W głębi, po prawej stronie górują budynki wytwórni nawozów azotowych... Czytaj więcej
Po prawej stronie budynki części chlorowej, w głębi wytwórnia kaprolaktamu, po lewej kominy elektrociepłowni EC II.... Czytaj więcej
Puchar Kibica w latach 80-tych kończył sezon żużlowy w Tarnowie. Na turniej zapraszano zawodników krajowej czołówki, co było nie lada gratką dla tarnowskich kibiców, którzy na co dzień przyzwyczajeni byli do II-ligowej szarzyzny.... Czytaj więcej
„Warunki do uprawiania sportu Zakłady stworzyły znakomite. Stadion żużlowy, piłkarski i lekkoatletyczny, kryta i otwarta pływalnia, hala sportowa niemal cały dzień wypełnione są młodzieżą czynnie uprawiającą sport w sześciu sekcjach” [1] – czytamy w jubileuszowym wydawnictwie z 1987 ro... Czytaj więcej
W połowie lat osiemdziesiątych eksportowano około 20 wyrobów tarnowskich Azotów, głównie do krajów kapitalistycznych. Stanowiło to ogółem jedynie 8,5% wartości sprzedaży przedsiębiorstwa.[1] W 1987 roku produktem eksportowym numer jeden był kaprolaktam, Poza tym za granicę sprzedawano: cykloheksanon, ac... Czytaj więcej
Duża zachorowalność załogi oraz jej duża fluktuacja były wielkimi problemami tarnowskich Azotów przez całą dekadę lat 80 XX wieku. Dezorganizowało to pracę w przedsiębiorstwie. Mała była niestety wówczas atrakcyjność i konkurencyjność Azotów na rynku pracy. Coraz bardziej odczuwało się brak praco... Czytaj więcej
„W ciągu 11 lat wyprodukowano tyle rurek, że można by nimi swobodnie 6 razy otoczyć kulę ziemską  na równiku. Dzięki temu zmelioryzowano ponad 200 tysięcy hektarów polskiej ziemi. Jest to duży wkład zakładów w meliorację ziemi i zwiększanie plnoów naszego rolnictwa. Jest tylko jeden mankament. D... Czytaj więcej
W pierwszej połowie lat 80-tych tarnowskie Azoty produkowały średnio około 70 tys. ton rocznie polichlorku winylu. Cenione tworzywo sprzedawane było nie tylko w kraju, ale również na eksport, a także przerabiane na szereg produktów dla gospodarki narodowej, jak płyty czy rury.... Czytaj więcej
Pracownicy porządkują tereny obok stadionu lekkoatletycznego Unii. W głębi hala lodowiska w budowie.... Czytaj więcej
Wpływy ze sprzedaży wapna pokarbidowego, produktu odpadowego wytwornic acetylenowych, Zakłady przekazywały na rzecz Klubu Sportowego „Unia”. Okazało się, że jest ono dobrym i poszukiwanym surowcem budowlanym, przewyższającym wapno palone.[1] Eksploatacja wapna, głównego jak dotąd źródła utr... Czytaj więcej
„Praca w „Azotach” do najłatwiejszych nie należy, specyfika zakładów, ich sąsiedztwo są również przyczyną,  że pracownicy przedsiębiorstwa chętnie regenerują swe siły i zdrowie w górach, nad morzem, a także poza granicami kraju. Umożliwiają im to cztery ośrodki wypoczynkowe. W R... Czytaj więcej
Ośrodki sportowe w Mościcach przez wiele lat były dumą Azotów. Korzystali z nich mieszkańcy miasta i okolic. Jednym z nich był kompleks basenów.... Czytaj więcej
„Na działalność Domu Kultury z zakładowego funduszu socjalnego przeznacza się w ciągu roku duże dotacje. W roku 1986 wyniosła ona około 30 mln zł. Placówka zarabia również na siebie poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych, przeznaczonych dla mieszkańców miasta, dyskotek, zabaw choin... Czytaj więcej
W połowie lat osiemdziesiątych w drużynie żużlowej Unii doszło do prawdziwej rewolucji. W latach 1984-1985 pozyskano do zespołu kilku doświadczonych zawodników, m.in. dwóch byłych indywidualnych Mistrzów Polski Bogusława Nowaka z Gorzowa Wlkp oraz Bernarda Jądera z Leszna. B. Nowak został jeżdżącym tr... Czytaj więcej
„Jest  to najbardziej skomplikowany proces produkcyjny w naszych zakładach i to prowadzony w dużej skali. Produkcja ta wymaga dużej ilości energii w postaci pary do prowadzenia kilkakrotnych procesów destylacyjnych, zagęszczania, odparowywania i innych operacji technologicznych. W trakcie procesu w różny... Czytaj więcej
W 1987 roku obchodzono 60-lecie powstania tarnowskich Azotów. Z tej okazji odbyło się szereg imprez. Wydano również krótką publikację książkową o firmie.                      ... Czytaj więcej
W drugiej połowie lat 80-tych przystąpiono w Tarnowie do budowy nowej instalacji kwasu azotowego. Zastąpiła ona osiem przestarzałych i nieekonomicznych jednostek. Nowa instalacja kwasu azotowego umożliwiła dziesięciokrotne zmniejszenie stężenia tlenków azotu w gazach odlotowych.[1] Ulepszoną technologię... Czytaj więcej
W drugiej połowie lat 80 XX wieku tarnowskie Azoty wytwarzały około 3/4 krajowej produkcji kaptrolaktamu, 1/2 polichlorku winylu, 1/8 produkcji nawozów, a były monopolistami w wytwarzaniu akryklonitrulu, tarflenu i krzemu.... Czytaj więcej
Z okazji jubileuszu 60-lecia „Azotów redakcja „Tarnowskiech Azotów” ogłosiła konkurs ze znajomości historii przedsiębiorstwa.... Czytaj więcej
Pod koniec lat 80-tych ZWRI, podobnie jak całe przedsiębiorstwo, odczuwało brak rąk do pracy. Brakowało szczególnie robotników wykwalifikowanych, jak spawaczy, ślusarzy, cieśli. Nie było również chętnych do prac, gdzie kwalifikacje były najmniej potrzebne. W 1988 roku ZWRI zatrudniał ok. 450 osób, o po... Czytaj więcej
W połowie lat siedemdziesiątych, kiedy wprowadzono pierwsze wolne soboty, Dom Kultury wraz z zakładową gazetą „Tarnowskie Azoty” wprowadził cykl imprez „Wolne soboty z Tarnowskimi Azotami”. Były to festyny połączone z kiermaszami i występami zespołów artystycznych. Liczne imprezy towarzyszące odb... Czytaj więcej
W latach 80-tych do jednych z najważniejszych zadań dla Azotów było opracowanie i przyjęcie długotrwałego programu ochrony środowiska. Niezwykle ważnym było zwłaszcza zmniejszenie emisji pyłów z elektrociepłowni i emisji tlenków azotu. Pierwsze z zadań było możliwe dzięki remontom kapitalnym i przebu... Czytaj więcej
Odznaka „Zasłużony dla Zakładów Azotowych” jest najwyższą formą wyróżnienia nadawaną za zasługi pracownikom przedsiębiorstwa oraz honorowo osobom nie będącym pracownikami Azotów za wybitną działalność dla dobra załogi i przedsiębiorstwa.               ... Czytaj więcej
151 wpisów w kategorii Kryzys lat osiemdziesiątych