Instalacja mycia miedziowego ??

Tzw. mycie miedziowe to oczyszczanie surowego gazu syntezowego, w wyniku którego następuje usunięcie tlenku węgla.