Folder Zjednoczenia "Petrochemia" 1981

Zjednoczenie Petrochemia, do którego należały m.in. tarnowskie Azoty, przestało funkcjonować w czerwcu 1982 roku.[1] W lipcu 1982 roku Azoty weszły wraz z 34 innymi jednostkami w skład nowo powołanego dobrowolnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Syntezy Chemicznej i Rafinerii Nafty Petrochemia w Krakowie.

 

[1] Zjednoczenie „Petrochemia” przestaje istnieć, „Tarnowskie Azoty” nr 914, 18.06.1982, s. 1.