We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Materiały dla pisma konspiracyjnego czerpano z nasłuchów radiowych oraz z innych pism ruchu oporu. Na terenie fabryki znajdowały się trzy służące temu celowi aparaty radiowe o dużym zasięgu, w tym jeden w budynku generatorów gazu wodnego.[1] [1] S. Krogulski, Arch. Narodowe O/Tarnów, ZHP, E-2-1, S. Krogulsk... Czytaj więcej
„W czasie okupacji Zakład był eksploatowany rabunkowo, remonty były ograniczane do minimum, a produkcja stopniowo malała. W lipcu 1944 roku wstrzymano ruch i ropoczęła się ewakuacja urządzeń do Rzeszy. Wyrywano maszyny z fundamentów, cięto na kawałki aparaturę i ładowano na platformy kolejowe. Nie d... Czytaj więcej
W lipcu 1944 roku Niemcy rozpoczęli demontaż instalacji fabrycznych.   Zrabowane mienie wywożono koleją w głąb Niemiec. W  ruchu pozostała tylko fabryczna elektrownia. „Rozpalenie kotła nie było łatwe. Urządzenia transportu węgla i napędy rusztów z braku energii elektrycznej nie mogły pracować nor... Czytaj więcej
4 wpisów w archiwum