20140509134641814_00000001Materiały dla pisma konspiracyjnego czerpano z nasłuchów radiowych oraz z innych pism ruchu oporu. Na terenie fabryki znajdowały się trzy służące temu celowi aparaty radiowe o dużym zasięgu, w tym jeden w budynku generatorów gazu wodnego.[1][1] S. Krogulski, Arch. Narodowe O/Tarnów, ZHP, E-2-1, S. Krogulski pseud. „Krawczyński” „Kurat”, Załoga tarnowskich Azotów w mrokach okupacji 1939-1945, s. 4