We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Okres budowy „Tarnowa II” to także rozwój istniejącego w Mościcach od połowy lat trzydziestych Laboratorium Badawczego. W 1963 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Laboratorium Badawczego i Działu Kontroli Jakości po wschodniej stronie fabryki, w pobliżu bramy nr 5. W 1968 roku, już w nowym budynku, zn... Czytaj więcej
1 wpisów w archiwum