badawczy 1964

Okres budowy „Tarnowa II” to także rozwój istniejącego w Mościcach od połowy lat trzydziestych Laboratorium Badawczego. W 1963 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Laboratorium Badawczego i Działu Kontroli Jakości po wschodniej stronie fabryki, w pobliżu bramy nr 5. W 1968 roku, już w nowym budynku, znalazły się pomieszczenia laboratoryjne, pracownie, hala technologiczna i komórka kontroli technicznej.[1]. Zakład Badawczy zatrudniał 166 pracowników i dysponował 10 laboratoriami specjalistycznymi.

[1] T. Białas, Z. Szymanowski, Mościce. Dalsze dzieje, Tarnów 2002, s. 255-256