We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Grabież mienia fabrycznego trwała praktycznie do 12 stycznia 1945 roku, a więc na kilka dni przed wyzwoleniem.[1] Poza demontażem maszyn i urządzeń, wywieziono cenny materiał w postaci siatek i złomu platynowego. Drogocenne siatki platynowe używane są w produkcji kwasu azotowego. [1] P. Krzyżanek, Historia ... Czytaj więcej
Dzięki zapobiegliwości pracowników zmuszonych uczestniczyć w demontażu, po wojnie odzyskano większość cennych urządzeń. Jednym z elementów akcji było malowanie przez robotników na objętych wywozem urządzeniach białą farbą napisów „Mościce”. Niezwykle ważne dla późniejszego odzyskania mienia f... Czytaj więcej
Wiele cennej aparatury uchroniono dzięki akcjom załogi fabrycznej polegającym na ukrywaniu sprzętu w pomieszczeniach trudnych do szybkiego zlokalizowania. Dzięki temu ocalony przed wywiezieniem sprzęt mógł służyć jeszcze wiele lat po wojnie. W grudniu 1939 roku grupa pracowników laboratorium badawczego zabe... Czytaj więcej
3 wpisów w archiwum