20140424123841526_00000001Dzięki zapobiegliwości pracowników zmuszonych uczestniczyć w demontażu, po wojnie odzyskano większość cennych urządzeń. Jednym z elementów akcji było malowanie przez robotników na objętych wywozem urządzeniach białą farbą napisów „Mościce”. Niezwykle ważne dla późniejszego odzyskania mienia fabrycznego okazało się także przechowywanie kopii listów przewozowych.