20140424123231276_00000001Grabież mienia fabrycznego trwała praktycznie do 12 stycznia 1945 roku, a więc na kilka dni przed wyzwoleniem.[1] Poza demontażem maszyn i urządzeń, wywieziono cenny materiał w postaci siatek i złomu platynowego. Drogocenne siatki platynowe używane są w produkcji kwasu azotowego.[1] P. Krzyżanek, Historia Zakładów Azotowych im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie za lata 1927-85,  I-wszy
okres, lata 1927-50 (maszynopis)
, s. 22