We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
Już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zaczęto notować pogarszającą się sytuację kadrową. Głównymi przyczynami odchodzenia pracowników były stosunkowo niskie zarobki, konkurencyjność innych firm, a także trudne warunki pracy. Problemem stawała się także wzrastająca absencja chorobowa. Inny... Czytaj więcej
5 wpisów w archiwum