Budowa Tarnów II

Duży zakres prac inwestycyjnych „Tarnowa II” oraz trudności w terminowej ich realizacji, w tym także zmiany w dostarczanym na budowę wyposażeniu, powodowały konieczność wprowadzania licznych modyfikacji i przeróbek, co powodowało opóźnienia. W związku z powyższym pierwotny termin przekazania instalacji „Tarnowa II” do eksploatacji, zaplanowany rok 1964, nie mógł być dotrzymany.