Instalacja półspalania metanu

Sprzedaż procesu półspalania metanu (przy pomocy japońskiej firmy „Shin-Etsu”) dla czechosłowackiej firmy „Duslo Šala” poprzez „Ciech” i „Chemiepetrol” była pierwszym kontraktem licencyjnym tarnowskich Azotów.