071

„Jest to historycznie najstarsza, dawniej podstawowa produkcja fabryki, od której kombinat wziął nazwę. W tym ciągu odbywa się przetwarzanie gazu ziemnego, powietrza i wody w nawóz sztuczny azotan amonu lub saletrzak. Jednak nie jest to proces prosty ani krótki, przebiega on przez kilkanaście podstawowych stadiów” [1]

 

[1] 60 lat z jaskółką, Tarnów 1987, s. 27.