002 WYCIECZKA PO ZAKŁADZIE

W 1982 roku sytuacja gospodarcza kraju była fatalna, co przekładało się także na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zanotowano niedobory surowców, głównie gazu ziemnego, a także „wybicia” prądowe.[1]

W omawianym okresie brakowało w Azotach nie tylko podstawowych surowców i części zamiennych, ale także podstawowych artykułów jak: uszczelki, baterie czy żarówki.[2]

[1] Talony, kartki i nadal „pod planem”, „Tarnowskie Azoty” nr 1084, 11.09,1987, s. 4.
[2] Butów nie ma – będzie ekwiwalent, „Tarnowskie Azoty” nr 915, 25.06.1982, s. 1.