Dom Chemika

W latach 80 XX wieku przedwojenny pałac w mościckim parku, tzw. Dyrektorówkę przemianowano na „Dom Chemika”. Część jego pomieszczeń została przeznaczona na siedzibę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie.