Utlenianie ?

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto prace nad kolejnym etapem modernizacji i intensyfikacji produkcji kaprolaktamu do zdolności 70 tys. ton na rok (tzw. etap „Kapro–70”). Przewidywany na rok 1984 termin zakończenia prac przesunął się do roku 1985.

W czerwcu 1985 roku wyprodukowano milionową tonę kaprolaktamu. Ponadto Zakład Kaprolaktamu produkował wówczas rocznie 6500 ton poliamidów, 750 ton folii poliamidowej, 325 tys. ton siarczanu amonu.[1]

 

[1] S. Rygiel, Wytwórnia kaprolaktamu w Tarnowie-Mościcach. Rys historyczny, Tarnów 2007, s. 42.