Remont

Rok 1981 był najgorszym w powojennej historii mościckiej fabryki. Do permanentnych braków surowcowych i powtarzających się awarii doszły braki personalne. Na koniec roku brakowało w Azotach ok. 300 pracowników.[1]

 

[1] Partia o zakładowej gospodarce i produkcji, „Tarnowskie Azoty” nr 405, 05.12.1981, s. 4.