Czyn społeczny na terenie Mościc

Pracownicy porządkują tereny obok stadionu lekkoatletycznego Unii. W głębi hala lodowiska w budowie.