Zbironiki chlorku winylu

„Instalacja do produkcji polichlorku winylu to cała potężna fabryka, w skład której wchodzi kilkanaście budynków. Ale i wartość wytwarzanego w nich tworzywa sztucznego, którego dobowa produkcja wynosi obecnie przeszło 200 ton, osiąga ponad 8 mld złotych rocznie. Surowcem wyjściowym są chlor i wodór, dostarczane rurociągami z instalacji elektrolizy i acetylen z instalacji półspalania” [1]

 

[1] 60 lat z jaskółką, Tarnów 1987, s. 35.