1976_framgmenty_inst_polspalania_4

Acetylen otrzymywany był w Tarnowie z dwóch źródeł: metodą tradycyjną w wytwornicach acetylenowych oraz metodą ciśnieniowego półspalania gazu ziemnego. Metoda ta była bardzo skomplikowana, ale pozwalała na otrzymywanie równolegle acetylenu i gazu do syntezy amoniaku.