Panorama PFZA od strony południowo-zachodniej

Panorama PFZA od strony południowo-zachodniej

Budynki wzduż drogi głównej PFZA. Kolejno: magazyn główny, wytwórnia siarczanu amonu, wytwórnia kwasu azotowego, budynek syntezy amoniaku, generatory, kominy elektrociepłowni.

„Nad procesami czuwa w obu fabrykach kilkuset inżynierów i urzędników oraz tysiące robotników. Same fabryki wyglądają jak małe miasteczka, a poszczególne hale mieszczące maszyny lub inne urządzenia potrzebne do wytwarzania jednego tylko produktu, zajmują nieraz przestrzeń, w której z łatwością mogłyby się zmieścić całe zagrody kilku gospodarstw rolnych”[1]


[1] „Plon”, marzec 1938, r., s. 107