18 stycznia
1930

Uroczyste otwarcie PFZA w Mościcach

Uroczyste otwarcie fabryki - brama triumfalna

Uroczyste otwarcie fabryki – brama triumfalna

Uroczyste otwarcie Państwowej Fabryki Związków Azotowych odbyło się w Mościcach 18 stycznia 1930 roku, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, przedstawicieli rządu RP z premierem Kazimierzem Bartlem, Ministrem Przemysłu i Handlu Eugeniuszem Kwiatkowskim, armii z generałem Tadeuszem Piskorem, władz miasta Tarnowa z burmistrzem Michałem Skowrońskim na czele, oraz kadry inżynierskiej wraz z załogą.[1][1] Otwarcie Państwowej Fabryki związków azotowych w Mościcach, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 17, 28.01.1930., s. 1.