18 stycznia
1930

Uroczyste otwarcie PFZA w Mościcach

005 (2)

Uroczyste otwarcie PFZA

Krakowski „ Ilustrowany Kurier Codzienny” pisał:

„Pan Prezydent przeszedłszy przed kompanią honorową 16 p. p. powitany został imieniem robotników fabrycznych przez p. Zabawę, a imieniem gminy Mościce przez sekretarza gminnego, poczem podążył do kaplicy fabrycznej, w której ks. biskup tarnowski Wałęga odprawił mszę świętą[1].

Po uroczystej akademii prezydent wraz ze swoją świtą udał się na zwiedzanie fabryki, a następnie na bankiet do kasyna urzędniczego zorganizowany przez dyrekcję fabryki.

Na zdjęciu brama triumfalna. Widoczni m.in. Prezydent Ignacy Mościcki oraz Eugeniusz Kwiatkowski.[1] Otwarcie Państwowej Fabryki związków azotowych w Mościcach, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 17, 28.01.1930., s.1