drużyna kolarska TS Mościce

Drużyna kolarska Towarzystwa Sportowego Mościce

Po zjednoczeniu fabryk w Mościcach i Chorzowie Zjednoczone Fabryki podjęły na szeroką skalę prace związane z propagandą rozwoju konsumpcji nawozów sztucznych. Zreorganizowano na terenie kraju sieć zbytu nawozów i innych produktów chemicznych poprzez uworzenie ponad 1300 punktów sprzedaży. Przeprowadzano szkolenia mające na celu podniesienie kultury rolnej, kursy doradztwa rolniczego, nawiązano współpracę z instytucjami i organizacjami rolniczymi. W akcję propagowania rolnikom mościckich nawozów włączyli się cykliści miejscowego klubu TS Mościce, rozdając w czasie swoich rowerowych wycieczek próbki nawozów i reklamując je wśród rolników.