Fragment instalacji

Realizacja inwestycji „Tarnowa II” wymagała, obok budowy nowych i rozbudowy istniejących wytwórni, znacznej rozbudowy infrastruktury zakładowej i szeregu obiektów pomocniczych. W okresie powstawania wytwórni „Tarnowa II” wybudowano m.in. nową stację uzdatniania wody specjalnie dla potrzeb nowych instalacji, w tym wody zdemineralizowanej dla potrzeb procesu polimeryzacji chlorku winylu, nowe ujęcie wody na rzece Dunajec wraz z modernizacją pompowni wody, nową pompownię wody głębinowej dla potrzeb instalacji cyjanowodoru, nowe pompownie wody obiegowej dla potrzeb poszczególnych instalacji produkcyjnych oraz osadniki sadzy z instalacji półspalania.