1973.07.28 001 WYCIECZKA PO ZAKŁADZIE

Po przekazaniu z końcem 1965 do rozruchu i do wstępnej eksploatacji instalacji wchodzących w skład etapu pierwszego „Tarnowa II” ekipy budowlano-montażowe rozpoczęły realizację prac na instalacjach stanowiących drugi etap budowy kompleksu. Były to drugie liniepółspalania, PCW i akrylonitrylu, w większości podobne pod względem technicznym do przekazanych wcześniej do eksploatacji.